Major Łupaszko. Żołnierz wyklęty? *


"... Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich [...] My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy, którzy i słowa głośno nie mogą powiedzieć, bo UB wraz z kliką oficerów sowieckich czuwa. Dlatego też wypowiedzieliśmy walkę na śmierć lub życie tym, którzy za pieniądze, ordery lub stanowiska z rąk sowieckich, mordują najlepszych Polaków domagających się wolności i sprawiedliwości."
     
         Niewiele osób zdaję sobie sprawę, kim tak naprawdę był major Łupaszko, nazywany przez niektórych żołnierzem wyklętym. Do dziś trwa spór, czy rzeczywiście działalność Łupaszki w Okręgu Wileńskim AK była aktem bezgranicznego patriotyzmu, czy może heroicznej brawury połączonej z okrucieństwem. To Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. ”Łupaszko”, ur. 12 marca 1910 r. w Stryju, w rodzinie Karola Szendzielarza, urzędnika kolejowego, i Eufrozyny z Osieckich. Początkowo pobierał nauki w gimnazjum we Lwowie, a następnie w Stryju. Od zawsze interesował się hippiką i to właśnie z kawalerią postanowił związać swe losy. Podjął decyzję o kontynuowaniu nauki jako słuchacz Kursu Unitarnego w Szkole Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, a następnie w Szkole Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu (od 1 października 1932 do 5 sierpnia 1934 r.). W tymże roku prezydent RP promował Zygmunta Szendzielarza na stopień podporucznika. Po tym awansie został skierowany do 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich, gdzie objął stanowisko dowódcy plutonu. Przez cały okres służby wojskowej por. Szendzielarz brał udział w licznych zawodach jeździeckich, zajmując wysokie miejsca na podium.
      W styczniu 1939 r. ożenił się z Anną Swolkień (ich córka Barbara przyszła na świat 16 listopada 1939 r.). Podczas kampanii wrześniowej zajmował stanowisko dowódcy 2. szwadronu w 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich wchodzącego w skład Wileńskiej Brygady Kawalerii. Po licznych walkach i rozbiciu Wileńskiej Brygady Kawalerii, oddziały te,podążając w kierunku granicy węgierskiej, dołączyły do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Jednakże wobec przeważających sił niemieckich i sowieckich gen. Anders postanowił rozwiązać swoje oddziały i wydał rozkaz przebijania się małymi grupami na Węgry. Porucznik Szendzielarz najprawdopodobniej dostał się wówczas do niewoli niemieckiej, z której wkrótce uciekł, kierując się do Lwowa. Nieudana próba przedostania się do Francji wymusiła na nim przyjazd do Wilna, gdzie czynnie włączył się w działalność konspiracyjną w ramach struktur ZWZ-AK. Przyjął pseudonim „Łupaszko” na cześć słynnego kawalerzysty z okresu wojny polsko-bolszewickiej Jerzego Dąbrowskiego, zamordowanego w 1940 r. Można przypuszczać, że por. Szendzielarz od września 1940 r. stanął na czele sformowanego szwadronu wchodzącego w skład Wileńskiego Pułku Ułanów Śmierci.
 
        Od początku 1942 r. do sierpnia 1943 r. przebywał w majątku rodzinnym swojej żony w Szajkunach, poczym całkowicie poświęcił się działalności konspiracyjnej. Pod koniec sierpnia 1943 r. Komenda Okręgu Wileńskiego AK oddelegowała go na dowódcę do pierwszego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej na Wileńszczyźnie pod wcześniejszą komendą ppor. Antoniego Burzyńskiego ps. "Kmicic”. Na przełomie września i października 1943 r. oddział por. Szendzielarza liczył już około 100 członków. Przyjął on nazwę 5 Wileńskiej Brygady AK, zwanej też nieoficjalnie "Brygadą Śmierci". Terenem operacyjnym grupy był odcinek północno-wschodni okręgu. Brygada prowadziła walki zarówno z Niemcami i ich litewskimi sojusznikami, jak również z partyzantką sowiecką. W kwietniu 1944 r. Szendzielarz został aresztowany przez Litwinów i przekazany Niemcom, którzy wypuścili go na wolność, okazując „gest dobrej woli”. Liczyli w ten sposób na nawiązanie współpracy w walce z Sowietami. W czasie przygotowań do akcji Ostra Brama Łupaszko awansował do stopnia rotmistrza. Oddział Szendzielarza nie brał udziału w wyzwalaniu Wilna - w tym czasie był się na innym terenie operacyjnym. W celu zmylenia przeciwnika  Łupaszko zmuszony był także do zmiany nazwy oddziału na „Brygadę Warszawską” oraz przyjęcia nowego pseudonimu „Żelazny”. Pod koniec lipca 1944 r. brygada, manewrując między oddziałami niemieckimi i sowieckimi, przedostała się w lasy Puszczy Grodzieńskiej. Tam otoczona została przez Sowietów. Rotmistrz Szendzielarz rozkazał rozformować oddział, a żołnierzom wydał polecenie powrotu do domu lub przebijania się małymi grupami na zachód, w stronę Lasów Augustowskich. Większość oficerów z dowódcą na czele wybrała wariant drugi. Formalne rozwiązanie 5 Wileńskiej Brygady AK nastąpiło 23 lipca 1944 r. w okolicy wsi Porzecze (Puszcza Grodzieńska).

 ppor. Henryk Wieliczko ''Lufa'', por. Marian Pluciński ''Mścisław'', mjr Zygmunt Szendzielarz ''Łupaszko'' , plut. Jerzy Lejkowski ''Szpagat'', ppor. Zdzisław Badocha ''Żelazny", Podlasie, Białostockie 1945)
        (od lewej: ppor. Henryk Wieliczko ''Lufa'', por. Marian Pluciński ''Mścisław'',
mjr Zygmunt Szendzielarz ''Łupaszko'', plut. Jerzy Lejkowski ''Szpagat'',
ppor. Zdzisław Badocha ''Żelazny". Podlasie, Białostockie 1945 r.)


      We wrześniu 1944 r. Łupaszko wraz ze swoimi żołnierzami podporządkował się komendantowi Okręgu Białostockiego AK ppłk. Władysławowi Liniarskiemu ps. "Mścisław". Po dwumiesięcznej działalności awansowano go do stopnia majora. Prowadził ze swoimi podkomendnymi regularną walkę przeciwko Armii Czerwonej, rozbijał komunistyczne oddziały partyzanckie i posterunki MO. Wrzesień 1945 r. był dla majora trudnym momentem, gdyż zmuszony został do rozformowania swojego oddziału. Podjął jednak decyzję o dalszej walce. Kolejne trzy lata przyniosły próby formowania następnych  formacji bojowych, czego konsekwencją było aresztowanie mjr Szendzielarza w Osielcu pod Jordanowem (1948 r.). W październiku 1950 r. rozpoczął się proces byłych członków Okręgu Wileńskiego AK, a 2 listopada 1950 r. Szendzielarz został skazany przez sędziego Mieczysława Widaja na wielokrotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 1951 r. w więzieniu na Mokotowie.

Białostocczyzna. Ostatnia koncentracja V Brygady Wileńskiej. 7 września 1945 r.

       Historycy do tej pory spierają się co do jednoznacznej oceny postaci i działalności Zygmunta Szendzielarza, nazywając go żołnierzem wyklętym. Niezaprzeczalnym faktem pozostaje jednak, iż Łupaszko jako dowódca nie zawiódł swoich żołnierzy, ukazując się im jako niezłomny, konsekwentny i jako patriota dozgonnie miłujący ojczyznę. Za swą nieugiętą walkę zapłacił najwyższą cenę – własne życie.
      Cześć Jego pamięci.

                                                                                                 Piotr Magiera

 

Komentarze

#1 Oj, Anonimie! Po stylu i

Oj, Anonimie! Po stylu i błędach dałbym Ci najwyżej 8 lat podstawówki. 5 lat studiów i magisterka poszły na marne ...

#2 Możesz mnie, bandycki

Możesz mnie, bandycki pomiocie,w dupę pocałować. Z kaczorowym przymlaskiem.
W Powstaniu Warszawskim zginęli najwartościowszy Polacy, bo do śmierci popchnęli ich nędzni tchórze, głupcy, zaprzańcy i zdrajcy. Taka była opinia Generała Andersa, ipeenowski ćwoczku.

#3 zaraz znajdzie się jakiś

zaraz znajdzie się jakiś debil, który zacznie "udowadniać", że to byli polskojęzyczni zdrajcy i komunistyczne pachołki.

#4 Ukraińcy z upa zorganizowali

Ukraińcy z upa zorganizowali zebranie w kościele wspólnie z dziećmi poszły matki i ojcowie.przed kościołem zapaliła papierosa sąsiedzi pol/ukr na końcu weszli do środka bohatera upaszki ludzie z karabinami w ystrzelili po 2 magazynki wyszli... pozniej Kościół podpalono.W dymie część ludzi którzy przeźyli strzelanie próbowała uciec...okna w kościele były na tyle wysokie że potrzebna była pomoc innych więc najwięcej wśród uciekających było dzieci na nich też były magazynki... pojedyncze osoby przeżyły udalo się uciec ale to był początek..bohater ...faktycznie trzeba być bohaterem żeby trzymać karabin ja bym stchorzył.. . Nie dał bym rady trzymać karabinu wymierzonego do dzieci...sorry ale 8lat podstawówki 4liceum 5 studiuw mgr idź. I co ? Nie wiedziałem co słowo bohater oznacza. Takich bohaterów było więcej... tego samego dnia udali się do domów po resztę rodzin bo część została w domach. Bohaterzy wchodzą do domu wyciągają kobietę z domu 2 dzieci jeden odbezpiecza ... jedynego z synów kobiety nie odnaleziono ukrył się. Widział jak BOHATER zabija 2 rodzeństwa oraz matkę. 9letni chłopak widzi bohatera....
3 pokolenie. Opowiem dzieciom wnukom. I oni też odpowiedzą...
Mam biało czerwone serce barwy ojczyste...

#5 Obława Augustowska dalsze

Obława Augustowska dalsze dokumenty i analizy IPN. Na podstawie http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/ipn-odnalazl-sowieckie-dokumenty-o-p... "Historyk IPN w Białymstoku dr Jan Jerzy Milewski podał , że nowo odkryte dokumenty ilustrują przebieg operacji wojskowej. i potwierdzają one m.in., pojawiające się już wcześniej informacje, że w działaniach sowieckich wobec niepodległościowego podziemia wzięło udział ok. 40 tys. żołnierzy.Są też szczegóły operacji, w tym kluczowej potyczki zbrojnej, która miała miejsce nad jeziorem Brożane. i właściwa data i miejsce tej bitwy -do której doszło do niej 15 lipca 1945 roku Obława augustowska jest największą niewyjaśnioną zbrodnią popełnioną na Polakach po II wojnie światowej. W odkrytych dokumentach sowieckich nazywana jest "operacją przeczesywania lasów", skierowaną przeciwko Armii Krajowej, a także podziemiu litewskiemu. Objęła teren o powierzchni blisko 3,5 tys. km kw.Jeden z nowo odkrytych raportów uściśla iż zatrzymane były nie 592 osoby, jak dotąd przyjmowano, ale 611.Okoliczności zbrodni i miejsce (lub miejsca) pochówku ofiar obławy wciąż są jednak niewyjaśnione, stąd ustalenie dokładnej liczby i tożsamości ofiar, a także odnalezienie ich grobów jest jednym z głównych celów śledztwa IPN."

#6 Jak podał Rzecznik Prasowy

Jak podał Rzecznik Prasowy Ministra Obrony Narodowej RP : W latach 1944-1956, na skutek terroru komunistycznego, w Polsce śmierć poniosło około 50 tys. osób straconych na mocy wyroków sądowych, zamordowanych i zmarłych w siedzibach Urzędów Bezpieczeństwa i Informacji Wojskowej, więzieniach i obozach, zabitych w walce lub w trakcie działań pacyfikacyjnych. Znaczną część ofiar stanowili członkowie antykomunistycznego ruchu oporu, kontynuujący walkę zbrojną do początku lat pięćdziesiątych. W zamyśle komunistów żołnierze niepodległościowego podziemia zbrojnego mieli zostać całkowicie wymazani z pamięci historycznej Polaków. Objęto tajemnicą państwową miejsca pochówków poległych w walce z NKWD, UB, KBW i MO, a także miejsca, gdzie ukrywano ciała ofiar tzw. mordów sądowych – skazanych na śmierć po fikcyjnych procesach lub pozbawianych życia bez wyroku, mordowanych skrytobójczo setek żołnierzy, oficerów i dowódców podziemia niepodległościowego. Jednym z wielu miejsc na terenie Warszawy, gdzie spoczywają bohaterowie podziemia niepodległościowego jest „Łączka” na warszawskich Powązkach. Zwłoki pomordowanych, którzy pochowani zostali symbolicznie „Na Łączce” Cmentarza Wojskowego chowane były także potajemnie w innych częściach Warszawy i okolic.

#7 Uważam, że trafniejszą nazwą

Uważam, że trafniejszą nazwą byłoby " Żołnierze Niezłomni" zamiast "żołnierze wyklęci"

#8 nie rozumiem nazwy "wyklęci"

nie rozumiem nazwy "wyklęci" brzmi trochę jak "przeklęci"

#9 Piewca zbrodni

Piewca zbrodni komunistycznych z ubowskiej rodziny ośmiela się pisać coś takiego na polskim forum ............. .to ....."dls Cowboy. (niezweryfikowany), 25 stycznia, 2015 - 14:29 Rrasowy bandyta. Banda wymordowala polskich zolnierzy, radzieckich, naszych polskich milicjantow w liczbie historycznej 2500. Za pieniadze, srebrniki z londynu kupowano bron i mordowano nas Polakow."

#10 W sieci rozpoczęła się

W sieci rozpoczęła się zbiórka podpisów pod petycją w sprawie nadania autostradzie A4 przebiegającej w Polsce imienia "Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Niektórzy uważają że trafniejsza byłaby nazwa :" ŻOŁNIERZY NIEUGIĘTYCH" - ja też tak uważam.
Odrębne zdanie w tej sprawie uhonorowania bohaterów ma były Ambasador RP w Wilnie Jan Widacki ,któremu się to raczej nie podoba .

#11 Dr Łukasz Kamiński, prezes

Dr Łukasz Kamiński, prezes IPN powiedział: 70 lat temu rozpoczęły się przygotowania do największej powojennej zbrodni, której sprawcami byli Sowieci - Obławy Augustowskiej. Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie przeprowadził analizę zdjęć lotniczych, oraz satelitarnych obszaru okolic Augustowa, oraz terenów przygranicznych z Białorusią .Wytypowano miejsca prawdopodobnych jam grobowych Analizy zlecił śledczy oddziału białostockiego IPN, który bada okoliczności śmierci co najmniej 600 mieszkańców okolic Augustowa i Suwałk, którzy w lipcu 1945 r. zostali porwani i zamordowani przez sowiecki kontrwywiad.
źródło :http://www.rp.pl/artykul/153227,1214272-Czy-to-groby-ofiar-oblawy-augustowskiej.html

#12 IPN prowadzi badania nad

IPN prowadzi badania nad zidentyfikowaniem miejsca lub miejsc mordów z Obławy Augustowskiej.A dziennik rzeczpospolita pokazuje zdjęcie :Pracownicy Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Augustowie oraz ich sowieccy doradcy, którzy mogli uczestniczyć w obławie.
http://www.rp.pl/artykul/153227,1214237.htm

#13 Gorzej jak z morderców z

Gorzej jak z morderców z czerwoną gwiazdą na czapce, enkawudzistów i ubeków robi się bohaterów.

#14 Czasem MORDERCY mogą być

Czasem MORDERCY mogą być BOHATERAMI

Jeżeli mordował

KOMUNISTÓW,

Judeokomunistów,

sędziów komunistycznych,

PZPRowców,

NKVDzistów,

ORMOwców,

SBeków,

UBeków,

sowieckich agentów

MILICJANTÓW

i innych umundurowanych bandytów,

Zdrajców i szpiegów sowieckich,

handlarzy Kokainą, LSD, Morfiną, Amfetaminą, OPIUM, Hashishem

dzihadistów,

(z wyjątkiem marihuany - bardzo wartościowe lekarstwo)

to nie ma wątpliwości że to jest prawdziwy BOHATER!

http://papurec.org/history/h26.html

#15 Nie rozumiem waszych

Nie rozumiem waszych wywodów
BANDYTA TO KAŻDY TEN KTO UCZYNIŁ ZŁO CHOĆBY JEDNEMU NIEWINNEMU I NIEWAŻNE JAKIE IMIE NOSI : POLAK, NIEMIEC, STALINOWIEC, AKOWIEC ....

#16 Ponieważ podajesz ofiary

Ponieważ podajesz ofiary policji litewskiej kolaborującej z Niemcami, to ja przywołam ofiary Łupaszki i jego świrów czyli potem rozegrała się ta masakra, w ich wykonaniu, na cywilach, w tym maleńkich dzieciach:
"Polacy ruszyli przeciwko litewskiej wsi Dubinki. Wieść o samowolnej akcji szybko dotarła do komendanta Okręgu Wileńskiego AK.

Był nim ppłk Aleksander Krzyżanowski „Wilk”. Natychmiast interweniował, wydając rozkaz przerwania działań. Niestety, goniec z rozkazem nie dotarł na czas. „Łupaszkowcy” zdobyli Dubinki, likwidując tamtejszy posterunek policji. Następnie wywlekli z domów i rozstrzelali kilka litewskich rodzin. Polska akcja odwetowa pochłonęła 27 ofiar. Znowu wśród zabitych znalazły się kobiety i dzieci, wśród nich również polscy mieszkańcy Dubinek – Anna Górska oraz jej czteroletni syn. Najmłodsza ofiara polskiego odwetu – Rimuk Rymkiewicz – miał zaledwie dwa miesiące.

Czyn „Łupaszki” był bezprecedensowy w dziejach wileńskiej Armii Krajowej i polsko-litewskiego konfliktu, i dlatego trudno go porównywać z ogromem zbrodni popełnionych przez szowinistów litewskich (w samych tylko Ponarach litewscy ochotnicy z Ypatingas Burys rozstrzelali co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi). Dało się słyszeć opinie, że polski odwet w Dubinkach przyniósł jakieś dobro, gdyż w jego efekcie Litwini zaniechali akcji wymierzonych w polską ludność. Poza tym, argumentowano, któż z nas ma pewność, jak zachowałby się, gdyby na własne oczy ujrzał to, co „łupaszkowcy” zobaczyli w Glinciszkach?Jednak nie udawajmy, że rozstrzelanie 2-miesiecznego niemowlęcia, takoż 3-, 4-letnich dzieci to czyn chwalebny. Strach matki, wywleczonej z chałupy z maleńkim dzieckiem, i rozwalonej pod płotem w Dubinkach był taki sam, jak tej z Glinciszek. Atak na Dubinki był złamaniem rozkazu komendanta „Wilka” z 12 kwietnia 1944 r., kategorycznie zabraniającego represji wobec cywilów."

(https://zolnierzeprzekleci.wordpress.com/dubinki/)

#17 I jak tu odpowiadać

I jak tu odpowiadać osobnikowi który nie jest w stanie ogarnąć umysłem, że czyjaś wypowiedź może być po prostu obiektywna i bazująca na faktach, i czystej logice?
Losy przodków takiej osoby mogą nie wiązać się z żadną frakcją, ot - wyjaśniam bo tu trzeba operować prostymi przykładami,w końcu kieruję je do tłumoka - jeden czy drugi dziadek mogli spędzić wojnę w niemieckiej niewoli.
A potem mamy czas pokoju, rodzą się dzieci, które kiedyś zostaną rodzicami tych co obecnie czytają ten bełkot poprawny ideologicznie wg obecnej mody. I gdy się rozumuje poprawnie, to jasne jest że nasi rodzice mogli nie żyć, bo jakiś świr w dwa lata po wojnie grasował po lasach z bronią i strzelał do ludzi. Jakby nie było dosyć umęczonym rodakom! Jakby nie było innych zajęć, gdy trzeba kraj odbudowywać.

Dla mnie bohaterem jest robotnik na budowie, rolnik orzący chociaż moździerze znajduje, nauczyciel akademicki czy człowiek sztuki mimo siermiężności tych czasów.

Na takie jednostki jak ci terroryści mogę najwyżej pluć, choć lepiej ich wyrzucić z pamięci. Tego też nauczę swoją córkę.

#18 Dlaczego tak enigmatycznie i

Dlaczego tak enigmatycznie i skrótowo podsumowuje się działania tego Szyndzielarza w lata powojennych?

Czytamy tylko że "rozbijał posterunki MO" bo "podjął decyzję o dalszej walce".

Czyli co, po wojnie napadał na naszych rodaków i mordował, bo służyli w milicji?
Mamy takiego bandytę czcić bo takie jest ostatnie zdanie i taki zwrot w polityce?

Nie, drodzy państwo, ludzie jeszcze mają własny rozum.

#19 Rrasowy bandyta. Banda

Rrasowy bandyta. Banda wymordowala polskich zolnierzy, radzieckich, naszych polskich milicjantow w liczbie historycznej 2500. Za pieniadze, srebrniki z londynu kupowano bron i mordowano nas Polakow.

#20 Nowy ślad miejsca pochówku

Nowy ślad miejsca pochówku ofiar Obławy Augustowskiej na podstawie niemieckich zdjęć lotniczych. Typowane miejsca to Lida albo Kalety. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,138764,16767138,Ofiary_Oblawy_A...

#21 Tak jak z Łupaszką

Tak jak z Łupaszką rozprawiali się czerwoni z naszymi ojcami którzy walczyli w innych szeregach.

#22 Mam uwagę do wszystkich

Mam uwagę do wszystkich potomków czerwonych i sprzedajnych świń. Tylko dlatego możecie pisać takie bzdury, ponieważ wasi "uczciwi" przodkowie, skrytobójczo wymordowali patriotów i ludzi trzeźwo myślących. Niewielka garstka przetrwała i dzięki temu pozostaje jeszcze pamięć o bohaterach. Rozumiem wasze intencje, bo gdybym miał takich protoplastów, myślałbym podobnie. Na wszystkich wojnach, zawsze najwięcej ginie szlachetnych ludzi, bo oni nie nie kryją się za plecami innych. Powstanie Warszawskie pochłonęło najwartościowszych Polaków. Nędzni tchórze, zaprzańcy i zdrajcy podnieśli głowę. I tak jest do dzisiaj...

#23 #10 Myślący-

#10 Myślący- dziękuję!
Jeszcze rok temu, pisząc tu i tam o co najmniej dyskusyjnym bohaterstwie "żołnierzy wyklętych" byłem zwykle odsądzany od czci i wiary. Mój dziadek był dowódcą jednego z takich miejscowych "bohaterów"
i nie raz i nie dwa namawiał go do wyjścia z lasu i zakończenia "działalności patriotycznej". Nie udało się
a miejscowa ludność do dziś nie chce wspominać tego bydlaka. O ile pamiętam, czas jakiś temu chciano mu postawić pomnik w rodzinnej miejscowości na fali gloryfikacji "wyklętych". Miejscowi się sprzeciwili.
Ciekawe, że wciąż najwięcej mają do powiedzenia ci którzy nie znali tych ludzi i nie mieli styczności
z faktami. "Jadą" na fali coraz młodszych i dalszych od prawdy opracowań. Coraz mniej żyje tych, którzy przy tym byli. Za dwadzieścia lat pewnie można będzie największego sukinsyna obwołać świętym, co zresztą
miewało już miejsce w przeszłości.

#24 @Myślący - nie zupełnie

@Myślący - nie zupełnie tak.Gdyby nie udział Polaków w II Wojnie tych z Zachodu i tych ze Wschodu Stalin połknąłby Polskę i byłaby jedną z republik rad..Batiuszka nie wierzył Polakom wiedział ,że umieją się bić za ojczyznę i lepiej nie robić z nich republiki radzieckiej bo spłatać mogą figla.Walka AK, walka Andersa i Kościuszkowców i tych żołnierzy wyklętych nie poszła na marne mimo zdrady Aliantów.Polacy nie poddali się komunistom.W końcu to ta tradycja i te ofiary doprowadziła do wyzwolenia Polski i połowy Europy.To dzięki tym ofiarom i zrywowi Solidarności rozpadł się Związek Radziecki .Warto to zrozumieć i docenić.Te ofiary nie poszły na marne.Chyba że ktoś tęskni za NKWD,łagrami,Łubianką i nie chce słyszeć o ofiarach Katynia i tych pomordowanych w kazamatach UB w Polsce.

#25 Zainteresowanym tematem

Zainteresowanym tematem polecam książkę pt. "Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie" Joanny Wieliczki-Szarkowej. Opis książki jest np. tutaj:
http://ksiazkiprzyherbacie.pl/pl/p/Zolnierze-wykleci.-Niezlomni-bohatero...

#26 jestem polak z podkarpacia,

jestem polak z podkarpacia, polacy na litwie trzymajcie sie

#27 "Myślący" Już nie pierwszy

"Myślący" Już nie pierwszy raz widzę wypowiedzi komucha który chwali Stalina ... Ale trzeba być kretynem żeby mówić dobrze o człowieku który zaatakował nas w 39, wymordował Polaków w Katyniu ... Co on takiego dla nas zrobił !? Na pewno zupełnie nic co by mu się nie opłacało ... Kolejny temat.. Stalin stworzył nową Polskę ... ? Tak przeżartego mózgu już dawno nie widziałem ... Bo oczywiście państwom pod "opieką" Stalina było dobrze ? ?!? No najlepszym przykładem i jednocześnie ośmieszeniem twojej wypowiedzi są niegdyś podzielone Niemcy ... Tam dobrze było widać czym się różniło RFN i NRD ... To bohaterowi tworzą historię cepie to oni by przyszli z pomocą gdyby się coś działo u ciebie nie Stalin który by cie osrał bo by mu to wisiało , najwyżej by cie jeszcze dobił jak by mu się to zgrało w planach ...

#28 Drogi myślący, dlaczego

Drogi myślący, dlaczego ludzie chcieliby wrócić do komuny? Może kojarzysz powiedzenie "czy się stoi czy się leży dwa patyki się należy", czy pojęcia dodrukowania pieniądza. Ostatnio pytano osoby o braki w budżecie to osoby z "tamtych" czasów mówili że w takim wypadku trzeba dodrukować pieniądze. Sądzisz że Stalin był wybawcą Polski to dlaczego wschodnia część Niemiec dopiero nie dawno dorównała zachodniej części Niemiec przy takiej gospodarce? 20 lat potrzebowali aby naprawić to co Stalin zrobił. Dalej może reformy Staliny były lepsze niż plan Marshalla co? Czemu zginęło tyle ludzi za tych czasów? Ostatnie oklepywane ciągle nazwiska rzędu Nil, Inka, Pilecki.

#29 dls Cowboy vel Pastuch zajmij

dls Cowboy vel Pastuch zajmij się ty lepiej E.Snowdenem strzelaniem do ludzi jak do kaczek w USA zamiast tu prowokować i pisać głupoty

#30 ..to idz sie utop!

..to idz sie utop!

#31 Nie chce mi się "k...a" z

Nie chce mi się "k...a" z tobą gadać...

#32 Tzw. myslacy, nie

Tzw. myslacy, nie prowokuj!
Sam WiN w latach 1944-47 wymordowal az 18 000 osob!!

#33 Głupio pisać , bo sporo tu

Głupio pisać , bo sporo tu "wzmożonych " patriotycznie . Przez poczciwość czy otumanienie . Oczywiście Łupaszka był bandytą w rozumieniu prawa polskiego i międzynarodowego . Mordował żołnierzy LWP , UB , Armii Czerwonej . Jasne , że zaraz wlezą na mnie "patrioci " , że to Sowieci itd.itd . Tylko , że dzięki zbrodniczemu Stalinowi , przeżylismy po 1945 r. najlepszy kawałek swojej historii . Stalin - bo TYLKO ON mogł to zrobić ,stworzył nową Polskę , dzięki której potomkowie bezrolnych mogą dziś pisać takie bzdury . Przesunął Polskę na zachód , na zawsze ( miejmy nadzieję ) uwalniając nas od morderczych walk z Ukraińcami choćby .
Z kim to mili chłopcy chcielibyście walczyć p-ko PRL i ZSRR ? Z "rządem " londyńskim ? Głośny smiech ! A może poczytacie czym zajmowali się nasi londyńscy generałowie po rozwiązaniu PSZ w UK ? Może z tapicerem ? Może z sanitariuszem ? Opiekunem zwierząt w ZOO ? Magazynierem ?
Dziś ( Diagnoza społeczna prof. Czapińskiego ) jest w Polsce 79 % niezadowolonych ze zmian po 1989 . Kumacie ? A na wybory chodzi 35 % ludzi , ergo partia wybrana 40 % ma poparcie ca. 15-16% społeczeństwa !!!. Kumacie ? Powody zawsze się znajdą . Bo przeciwnie niż w PRL , III Rp to wydmuszka zadłużona i wyprzedana . Emerytur młodzi "patrioci" mieć nie będą - więc macie k...a powód do mordowania i nazywnia się bohaterami , Kmicicami czy innymi ch..mi !
No więc może idżcie do lasu i mordujcie policjantów i inn. aparat władzy . Może nielicznych boysów z US Army ? Albo szefów korporacji zarabiających miliony ! Tylko się k...a nie dziwcie jak dostaniecie najwyższy wymiar kary ! Bo tak działa PRAWO ! Bo PRL i III RP były bytami prawnymi uznanymi MIĘDZYNARODOWO ! A "londyńscy " mogli sobie snuć bajdy i zamiatać ulice !
Historia to nie pierdoły o przysięgach , Łupaszkach , Kmicicach i inn. durniach . To rachunek możliwości i zysków . A te największe były przy Stalinie . Czy się wam to podoba , czy nie .
Żaden z aliantów zachonich , nie dałby Polsce Ziem Zachodnich Pomorza Zachodniego , Górnego Śląska . Linia Curzona obowiązywała , tak więc "Kresy " poszłyby w d..pę . A bandyckie zadęcia i "ofiara krwi " ( zawsze nie swojej ) najlepiej widoczna była w Powst . W-wskim , którego to szefów chciał Anders postawić przed trybunałem stanu .
Na szczęście miast już palić nie będziecie , ludności cywilnej mordować też nie . Ale myśłeć . k...a , mysleć powoli możecie ię uczyć !
ps. Ponieważ patrioci - idioci mają skłonność do ataków ad personam informuję , że nie jestem "czerwony" , ruski , litewski czy inn. Dziadek zaś był oficerem w II Rp i za Stalina siedział na UB . Kicha , co ?

#34 do anonim BLUŻNISZ

do anonim
BLUŻNISZ

#35 Łupaszko był zwykłym bandytą

Łupaszko był zwykłym bandytą podszywającym się pod AK.

#36 Przy okazji walk majora

Przy okazji walk majora Łupaszki o polską wileńszczyznę warto przypomnieć fakty historyczne i skorygować obraz przedstawiany przez osoby takie jak V.Landsbergis.
Internauta ZKK przypomina historię Wilna i pisze: Sprawa jest zakłamaną tak na Litwie, jak i w polskich mediach, a o czym z takim zapałem niektórzy bredzą . Otóż pisanie o knowaniach i w ogóle o Żeligowskim - to bajdurzenie o zabarwieniu politycznym. Wilno zostało wyzwolone w noc sylwestrową 1918 r., przez miejscowych Polaków z rąk nie Litwinów, bo ich tam nie było, ale od Niemców, którzy zresztą oporu nie stawiali i grzecznie ulotnili się z Miasta. Wolność trwała 5 dni i miłe miasto zostało zajęte przez bolszewików. Polacy odbili z rąk bolszewików Wilno (IV 1919)i aż do lipca 1920 r. było w Polsce; polska administracja, uniwersytet itd. Sowieci zajęli miasto i podarowali Litwinom, ale wtedy, gdy już dostali łomot pod Warszawą i Niemnem i wiali na wschód jak wicher. I wtedy zdarzył się błąd; zamiast w pościgu zająć Wilno ( jak Suwalszczyznę też podarowaną Litwie przez Lenina) min. SZ Sapieha, popierany przez Paderewskiego (emeryta politycznego, ale znanego na zachodzie ), ale wbrew Marszałkowi zaapelował do Ligi Narodów, by ta skłoniła okupujących miasto Litwinów do jego opuszczenia. Słowem umiędzynarodowił konflikt. Na to tylko czekali Brytyjczycy i Francuzi, i oczywiście Niemcy. Nie było rady trzeba było zorganizować bunt. Ale tego nie napisze żaden mędrek występujący w "obronie" litewskości Wilna i potępiającego Żeligowskiego.

#37 Dla czerrwonej zarazy i dla

Dla czerrwonej zarazy i dla Pastucha to wg terminologii rodem z Łubianki- Szendzielarz to bandyta

#38 W 1944 zaczęło się od tego

W 1944 zaczęło się od tego że litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej [Sauguma] dokonał masowego mordu na miejscowej ludności polskiej .Litwini zamordowali 38 Polaków – mieszkańców GLIŃCISZEK. Napadli oni na wieś w czasie, gdy mężczyźni byli w pracy. Zabijali kobiety i dzieci. Ofiarami zbrodni byli: Salomea Bałendowa (lat 46), Irena Bałendówna (lat 15), Teresa Bałendówna (lat 3), Wanda Bałendówna (lat 21), Paweł Bitowt (lat 33), Mikołaj Dubieniecki, Jankowski, Józef Klukowski (lat 36), Władysław Komar (lat 34) – ojciec późniejszego mistrza olimpijskiego, Ludmiła Koneczna (lat 40), Jarek Koneczny (lat 14), Józef Koneczny (lat 40), Bogusław Łukasik (lat 5), Helena Łukasikowa (lat 33), Władysław Mackiewicz (lat 20), Maria Matalańcowa (lat 22), Irena Matalańcowa (lat 3), Antoni Mieżaniec (lat 17), Jadwiga Nowicka (lat 24), Władysława Nowicka (lat 5), Romejko, Mieczysław Sobolewski (lat 22), Michał Stankiewicz (66), Apolonia Stankiewiczowa (63), Maria Szalkowska (21), Wacław Szalkowski (lat 24), Aleksander Szewiel (lat 12), Marian Szewiel (lat 10), Felicja Szewielowa (lat 43), Karol Szymyniec, Konstancja Wenclawska, Feliks Wenclawski, Konstanty Wenclawski (lat 8), Joanna Wiszkielowa (lat 78), Longin Zienkiewicz (lat 35) i Józef Żytliński (lat 16). W odwecie 23 czerwca 1944 w dniu pogrzebu ofiar z Glinciszek, Dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” przeprowadził akcję odwetową bez zgody dowództwa gdzie zastrzelono 27 mieszkańców litewskiej wsi Dubinki Dziś głośno osądza się odwet w Dubinkach nie podając powodu którym był mord w GLIŃCISZKACH .Ta wybiórcza pamięć to brzydkie fałszerstwo historyczne utrwalane na Litwie.

#43 DOCZEKALIŚMY SIĘ ! Nie

DOCZEKALIŚMY SIĘ ! Nie będzie anonimowy i ma swój grób mr Szyndzielarz "Łupaszko" ! .......................Oto depesza .PAP Magdalena Kicia 22.08.2013 Warszawa (PAP) :"Mjr Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" wśród ekshumowanych na Powązkach- Major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" to kolejna ofiara komunistycznej bezpieki, którą udało się zidentyfikować po ekshumacjach na warszawskich Powązkach. Wyniki identyfikacji podał w czwartek IPN."

#44 Czy tylko 2 razy byłes w

Czy tylko 2 razy byłes w Radrecznicy. Jesli pamietasz - powiedz wszystkimprawde.

#45 Zapomniałeś o obywatelach

Zapomniałeś o obywatelach sowieckich z NKWD i Smierszu.Wnioski zostawiam Tobie.

#46 Cześć Bohaterom

Cześć Bohaterom

#47 Banda tego Lupaszki

Banda tego Lupaszki wymordowala ponad 2000 obywateli polskich , w tym dzieci polskich. Wnioski zostawiam Wam.

#48 chwała bochaterom komuna do

chwała bochaterom komuna do piachu

#49 jakiś głąb to pisał

jakiś głąb to pisał

#50 Łupaszko był bandziorem, gdy

Łupaszko był bandziorem, gdy wszyscy oczekiwali spokoju mordował i rabował.Należy mu się potępienie.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.