Naukowcy dyskutują o problemach oświaty


Migawka z konferencji SNPL, fot. wilnoteka.lt
W Wilnie, w Domu Kultury Polskiej rozpoczęła obrady Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)", której głównym organizatorem jest Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. W obradach uczestniczą naukowcy z Litwy i Polski. Na inaugurację konferencji przybył przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis - była to jego pierwsza wizyta w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
"Duża społeczność polska - Polonia - jest rozproszona po całym świecie, w tym około 1 proc. mieszka na Litwie. Wszyscy, jako obywatele Litwy, jesteśmy dumni z naszych wspólnot narodowych. Cieszę się z zainteresowania tematem konferencji zarówno ze strony naszych naukowców, jak i gości z innych państw, którzy zgromadzili się, żeby szukać rozwiązań problemów aktualnych dla wszystkich mniejszości narodowych. Serdecznie dziękuję więc organizatorom. Zapoznałem się z tematyką wystąpień - gdybym miał taką możliwość, chciałbym zostać na dłużej, żeby czegoś się nauczyć" - w mowie powitalnej powiedział przewodniczący Sejmu Litwy Viktoras Pranckietis.

Viktoras Pranckietis po raz pierwszy odwiedził Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ale jak zaznaczył w rozmowie z Wilnoteką, planuje kolejne spotkania w polskich placówkach i instytucjach, między innymi w szkołach. "W żadnej polskiej szkole jeszcze nie byłem, ale przyrzekłem sobie, że koniecznie odwiedzę Szkołę im. Lelewela i inne placówki" - zapewnił. 
 

"Zawsze staramy się, żeby temat naszej konferencji był aktualny i ważny dla naszej społeczności, nawet - trudny. Zależy nam, żeby omówić wybraną tematykę w różnych kontekstach, w powiązaniu z historią, edukacją, politologią, socjologią, prawem. Nie ma żadnej wątpliwości, że temat oświaty jest ważny nie tylko dla mniejszości polskiej, lecz ogólnie, dla szkolnictwa, nauki na Litwie i w Europie" - powiedział Wilnotece prof. dr hab. Henryk Malewski, prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że wygłoszone referaty i dyskusje pozwolą lepiej zrozumieć problemy oświaty i - być może - przydadzą się działaczom społecznym i politykom odnaleźć rozwiązania problemów w tej dziedzinie życia. 


Pierwszy dzień obrad został poświęcony szkolnictwu polskiemu i polonijnemu w różnych krajach oraz standardom Rady Europy w dziedzinie edukacji przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. O stanie szkolnictwa polskiego na Litwie, stojących przed nim wyzwaniach i perspektywach mówił prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski. Zostały też przedstawione podstawowe zagadnienia edukacji w języku polskim w Rumunii, Mołdowie, Republice Czeskiej, problematyka i doświadczenia szkolnictwa mniejszości niemieckiej w Polsce.

Drugiego dnia konferencji omówione zostaną sprawy oświaty w kontekście historycznym. Przedstawiciele ośrodków naukowych z Warszawy, Katowic, Poznania, Białegostoku oraz Wilna przygotowali wystąpienia na temat oświaty w warunkach polskiej sowieckiej autonomii socjalistycznej w latach 1925-1939; szkolnictwa mniejszości narodowych na Górnym Śląsku i Ziemi Wileńskiej w latach dwudziestych XX wieku; mniejszości narodowych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; administracji państwowej wobec szkolnictwa mniejszości narodowych na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1935-1939; edukacji i integracji ludności pochodzenia niemieckiego w społecznościach wielkopolskich miast w pierwszym dziesięcioleciu po zakończeniu II wojny światowej: roli kobiet i dworu kresowego w kształtowaniu tożsamości narodowej w XIX w. 

Sobotnie obrady będą poświęcone problemom szkolnictwa polskiego na Litwie. Dr Kristina Šliavaitė z Litewskiego Centrum Badań Społecznych będzie mówiła o przyczynach wyboru szkoły z polskim lub litewskim językiem nauczania na Wileńszczyźnie. Edukacji wielokulturowej i międzykulturowej jako wyzwaniu XXI wieku swój referat poświęciła dr Małgorzata Łobacz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dr Łukasz Wardyn, założyciel Europejskiej Fundacji Praw Człowieka podejmie temat przestrzegania praw człowieka na Litwie w latach 2014-2016.

Program konferencji można znaleźć tutaj.

Na podstawie: snpl.lt, inf.wł. 

Komentarze

#1 Dyskutować trzeba i jest to

Dyskutować trzeba i jest to potrzebne. Dlatego dobrze, że są takie konferencje. Szkoda tylko, że lietuvisi pouśmiechają się, powiedzą kilka piękny acz pustych słów w stylu "mniejszości narodowe są dla nas niezwykle cenne" , a nazajutrz zamkną polską szkołę

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.