Wystawa malarstwa Roberta Bluja


Robert Bluj i okładka katalogu jego prac, fot. wilnoteka.lt
22 listopada o godzinie 17.30 w wileńskim ratuszu odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Roberta Bluja. Wystawa zaprezentuje obrazy z okresu ostatnich dziesięciu lat pracy twórczej wileńskiego artysty. Z okazji wystawy wydano katalog prac, które znajdą się na ekspozycji.
Kuratorem wystawy jest Jan Wiktor Sienkiewicz, historyk sztuki, profesor nadzwyczajny doktor habilitowany w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

We wstępie do katalogu prof. Sienkiewicz pisze między innymi:
Pokaźny dorobek malarski polskiego artysty z Wilna zrodził się na bazie gruntownych studiów i solidnej pracy artysty.(...) Polski artysta jest bezwzględnym perfekcjonistą i jednocześnie tradycjonalistą w zakresie warsztatu i techniki, jaką wypracował i konsekwentnie stosuje w swoich dziełach. Proces “rodzenia się” i “dojrzewania” płótna jest dla Bluja związany z czasem, który nie jest do łatwego przeskoczenia i w zasadzie nigdy o takim “przyspieszeniu” tego procesu artysta nie myślał. (...) Jakby na przekór współczesnej cywilizacji i wszechogarniającemu nas zapędzeniu, malarz nie ściga się z czasem. Długo dopieszcza swoje dzieła - “aż do chwili, gdy stając przed nimi czuje, że jeszcze jedno muśnięcie pędzla byłoby świętokradztwem, że czas intelektualnego stawania się obrazu upłynął”.

Specjalnie dla "Wilnoteki" Robert Bluj opowiada o swoich powodach sięgania po pędzel, definicji natchnienia i zbliżającej się wystawie.

Zdjęcia: Rajmund Rozwadowski
Montaż: Rajmund Rozwadowski, Mirosław Bryżys


Data: 
22.11.2010 - 17:30 - 14.12.2010 - 17:30

Comments

#1 To bardzo utalentowany

To bardzo utalentowany artysta i wyśmienite malarstwo. Robert Bluj niewątpliwie należy już dzisiaj do najcenniejszych malarzy pracującyh na Litwie. Warto obserwowac rozwój tej kariery!

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.