“Powrót ptaków” w Skojdziszkach


Fot. M. Pohulańczyk
Przez miesiąc przedszkolaki w Skojdziszkach uczestniczyły w projekcie “Powrót ptaków”. Poznawały życie ptaków, ich odmiany i zachowania. Rozwijały też umiejętności manualne i artystyczne poprzez wykonywanie ptasich podobizn za pomocą różnych technik.
Dnia 30 marca, na zakończenie miesięcznego projektu, w szkole-przedszkolu w Skojdziszkach odbyły się zajęcia otwarte. Prowadziła je organizatorka projektu, wychowawczyni Ana Bareikienė. W projekcie uczestniczyli pedagodzy nauczania przygotowawczego z przedszkoli, szkół-przedszkoli i szkół początkowych rejonu wileńskiego oraz rodzice.

Na otwarciu dyrektor szkoły-przedszkola w Skojdziszkach Czesława Balaiszienė przedstawiła zebranych gości oraz cel i przebieg projektu „Powrót ptaków”. 
Podczas prezentacji dzieci przywoływały znane im przysłowia i porzekadła o ptakach. Wychowankowie uczestniczyli w wesołych zabawach - „Czapla czapla” i „W naszym szerokim kręgu” - podczas których każde dziecko miało możliwość wcielenia się w jakieś pierzaste stworzenie. Organizatorka projektu Ana Bareikienė zaproponowała dzieciom wsłuchiwanie się w głosy i odgadywanie, jakie ptaki je wydają.

Rodzice i inni uczestnicy zajęć mogli też obejrzeć wystawę prac przedszkolaków wykonanych w ramach projektu "Powrót ptaków".

Na podstawie: salcininkai.lt