Adam Błaszkiewicz zwycięzcą plebiscytu „Polak Roku 2023”


Na zdjęciu: Adam Błaszkiewicz, fot. wilno.tvp.pl
Zdobywcą tytułu „Polak Roku 2023” został dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie Adama Błaszkiewicz. „To duży zaszczyt. Plebiscyt jest inicjatywą, która jednoczy społeczność polską” – przyznał tegoroczny zwycięzca plebiscytu „Kuriera Wileńskiego”. Uroczysta gala odbędzie się 4 lutego o godz. 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

„W tym roku było wielu zacnych finalistów i wygrać w takim zestawie to dla mnie duży zaszczyt. Plebiscyt »Kuriera Wileńskiego« jest pewnego rodzaju promocją naszych miejscowych Polaków, jak też inicjatywą, która jednoczy społeczność polską” – ocenia Adam Błaszkiewicz.

We wtorek, 9 stycznia, do redakcji „Kuriera Wileńskiego” w celu podliczenia głosów czytelników przybyli członkowie kapituły, w skład której wchodzą zdobywcy tytułu „Polak Roku” w poprzednich edycjach plebiscytu.

Byli to: Anna Adamowicz, Krystyna Adamowicz, s. Michaela Rak, Edward Trusewicz.

W spotkaniu udział wzięli także redaktor naczelny „Kuriera Wileńskiego” Robert Mickiewicz oraz organizator plebiscytu, dyrektor komercyjny dziennika Andrzej Podworski.

Tradycyjnie tegoroczny konkurs miał na celu uhonorowanie osób, które w szczególny sposób zasłużyły się dla polskości na Litwie i poprzez swoją działalność w mijającym roku trwale zapisały się w naszej polskiej kronice zdarzeń.

„Czasami pojawia się dyskusja, czy tytuł »Polaka Roku« ma być przyznany za wybitne osiągnięcia właśnie za dany rok, czy można spojrzeć na sytuację z szerszej perspektywy i wziąć pod uwagę fakt, że ktoś działa na rzecz społeczności polskiej już od dłuższego czasu. Pośrednio, nie pomniejszając zasług laureata, a wręcz odwrotnie, można odczytać, że na ręce tegorocznego zwycięzcy jest składane podziękowanie polskiemu nauczycielstwu na Wileńszczyźnie, zwłaszcza że w minionym roku obchodziliśmy 250. rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej” – skomentował E. Trusewicz, członek kapituły, wiceprezes Związku Polaków na Litwie.

Głosowanie na kandydatów do tytułu „Polak Roku 2023” odbywało się do 31 grudnia ub. roku. Ostatnim etapem wyłonienia zwycięzcy było zsumowanie punktów zdobytych od Czytelników i punktów od kapituły.

Tradycyjnie tegoroczny konkurs miał na celu we uhonorowanie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się dla polskości na Litwie i poprzez swą działalność w mijającym roku trwale zapisały się w naszej polskiej kronice zdarzeń.

Finałowa dziesiątka plebiscytu „Polak Roku 2023”:

Adam Błaszkiewicz — dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie;

Łukasz Kamiński — działacz społeczno-kulturalny; 

Jerzy Karpowicz — fotograf, członek Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych;

Dominik Kuziniewicz — wileński gawędziarz, słynny Wincuk Bałbatunszczyk z Pustaszyszek, popularyzator folkloru;

Danuta Lipska — malarka, prezes Twórczego Związku Polskich Artystów Malarzy na Litwie „Elipsa”;

Artur Ludkowski — dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, doradca premier rządu RL;

Michał Rudnicki — były wieloletni prezes spółki Orlen Lietuva;

Henryk Sielewicz — astronom, fotograf, odkrywca gwiazdy „Sielewicz 1”;

Mirosław Szejbak — doktor nauk matematycznych, prezes Polskiego Teatru w Wilnie;

ks. Andrzej Szuszkiewicz — rektor Wileńskiego Seminarium Duchownego, wychowawca i nauczyciel kleryków, rekolekcjonista.

Na podstawie: wilno.tvp.pl/Justyna Giedrojć, kurierwilenski.lt