Akademia Młodego Informatyka


Mat. prom. organizatorów
Jesteś ciekaw wiedzy informatycznej i jesteś uczniem gimnazjum (XI-XII kl.)? Przyjdź na zajęcia, które będą odbywały się w ramach Akademii Młodego Informatyka na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku.

Cel:
  • promowanie dyscypliny naukowej - informatyki wśród uczniów klas XI-XII (maturalnych) z polskim jęz. nauczania;
  • promowanie Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, UwB;
Grupa docelowa: uczniowie XI-XII klas (3-4 kl. gimnazjum) - 18 osób (z możliwością zwiększenia).
Termin: październik-marzec (2017/2018 rok akademicki), 1-2 razy w miesiącu.
Czas: czwartek (wtorek), 16.00-18.00.
Miejsce: ul. Kalvariju 135, s. 405.

Po ogłoszeniu informacji o danym przedsięwzięciu na stronie UwB zainteresowani uczniowie mają wypełnić formularz zgłoszeniowy. Uczestnicy danego projektu uczęszczają na zajęcia prowadzone przez wykładowców Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie, Katedry Informatyki. Każde zajęcia składają się z: miniwykładu i zajęć laboratoryjnych. W trakcie zajęć każdy uczestnik ma do dyspozycji oddzielny komputer.

Program szczegółowy 


Akademia Młodego Informatyka
Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku
Październik-marzec (2017/2018 rok akademicki), 1-2 razy w miesiącu