Archiwum litewskich dokumentów filmowych w Internecie


Screen portalu e-kinas.lt, fot.wilnoteka.lt
Na Litwie zaczął działać portal internetowy e-kinas.lt, bezpłatnie udostępniający litewskie filmy dokumentalne. Strona powstała w ramach projektu „Litewskie dokumenty filmowe w Internecie (e-kino)” realizowanego przez Litewskie Centralne Archiwum Państwowe od maja 2010 roku. Zadaniem inicjatywy jest ochrona oraz popularyzacja osiągnięć litewskiego dokumentu poprzez digitalizację i udostępnianie kopii cyfrowych za pośrednictwem Internetu. Litewskie Centralne Archiwum Państwowe posiada 8 600 litewskich filmów na 46 000 rolkach taśmy. Kolekcja obejmuje filmy pochodzące od drugiej dekady XX wieku do czasów współczesnych. Wśród zgromadzonej filmografii znajdują się Litewskie Kroniki Filmowe z lat 1918-1940 oraz dokumenty zrealizowane przez litewską telewizję w latach 1946-1990.
Na portalu internetowym e-kinas.lt można poznać szerokie spektrum litewskiej kinematografii, w tym kroniki i eseje filmowe, kroniki wojenne, produkcje telewizyjne, filmy amatorskie i eksperymentalne, a nawet animowane. Oddzielny dział poświęcony jest powojennej twórczości filmowej Litwinów poza granicami kraju.

Digitalizacja filmów naświetlonych na taśmie celuloidowej jest najlepszym sposobem ich zachowania i udostępniania. W założeniach twórców portal e-kinas.lt ma umożliwić swobodny dostęp do litewskiego dziedzictwa filmowego naukowcom, filmoznawcom, historykom i dziennikarzom na całym świecie. Do tej pory, chcąc zapoznać się z archiwalnymi produkcjami filmowymi, należało osobiście udawać się do archiwum, za każdym razem wyświetlając film przy użyciu oryginalnej kopii, co miało katastrofalny wpływ na kondycję kopii. Podatność taśmy celuloidowej na zniszczenie jest większa niż na przykład papieru, taśma filmowa jest także bardziej łatwopalna (najstarszy typ taśmy na podłożu nitro może być nawet wybuchowy i wywoływać samozapłon).

27 października br. obchodzony będzie Światowy Dzień Dziedzictwa Audiowizualnego (World Day for Audiovisual Heritage) ustanowiony w 2005 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Święto nawiązuje do zaleceń UNESCO z 27 października 1980 roku, dotyczących ochrony i zachowania ruchomych obrazów jako ważnego komponentu pamięci zbiorowej współczesnych społeczeństw.

W ramach obchodów Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego w Wilnie, 24 października 2013 roku, o 17.30, w Galerii Litewskiej Komisji ds. UNESCO (Šv. Jono g. 11) odbędzie się spotkanie promocyjne portalu e-kinas.lt

Na podstawie: e-kinas.lt, archyvai.lt, inf.wł.