Czesław Dawidowicz odchodzi ze stanowiska dyrektora „Mickiewiczówki”


Czesław Dawidowicz, fot. Wilnoteka
Wieloletni dyrektor polskiej szkoły w Wilnie, Liceum im. Adama Mickiewicza Czesław Dawidowicz od nowego roku szkolnego nie będzie kierował placówką – odchodzi ze stanowiska na własne życzenie.

 

Obowiązki dyrektora placówki od 2 września będzie czasowo pełniła zastępca dyrektora ds. kształcenia Iwona Czerniawska.

Czesław Dawidowicz przez całe życie jest związany z polską szkołą przy ulicy Krupniczej  jest jej absolwentem, a od 1978 roku był jej dyrektorem. Początkowo była to Wileńska Szkoła Średnia nr 11, od 1999 roku – Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, a od 2018 roku – Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

„Czesław Dawidowicz jest osobą bardzo zasłużoną dla szkolnictwa polskiego na Litwie” – wskazał w rozmowie z Wilnoteką przewodniczący Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski. Przypomniał, że Dawidowicz jest nie tylko wieloletnim dyrektorem szkoły polskiej, zaliczanej do grona najlepszych w kraju, lecz także wieloletnim członkiem Zarządu „Macierzy Szkolnej”.

„Liczymy na dalszą owocną współpracę z Czesławem Dawidowiczem na rzecz polskiej oświaty na Litwie” – powiedział Kwiatkowski.

Na podstawie: vinius.lt, inf. wł.