Dane spisu: na Litwie mieszka 2, 81 mln mieszkańców; Polacy są największą mniejszością


Fot. BNS
W ciągu minionych dziesięciu lat liczba mieszkańców kraju zmniejszyła się o około 233 tysiące. Według opublikowanych we wtorek, 21 grudnia, przez Departament Statystyki wstępnych danych tegorocznego spisu powszechnego, na 1 stycznia 2021 roku na Litwie mieszkało 2,81 mln mieszkańców. Największą mniejszością narodową nadal są Polacy – 6,5 proc. ogółu mieszkańców.Ze wstępnych danych spisu powszechnego wynika, że społeczeństwo litewskie pozostaje homogeniczne. Pod względem narodowości największą grupę mieszkańców stanowią Litwini – 84,6 proc. ogółu mieszkańców.

Największą mniejszością narodową pozostają Polacy – 6,5 proc. (według danych spisu powszechnego z roku 2011 na Litwie mieszkało 6,58 proc. Polaków, tj. 200 317 osób). Rosjanie stanowią 5 proc. ogółu mieszkańców Litwy (w 2011 r. – 5,81), Białorusini – 1 proc. (w 2011 r. – 1,19 proc.).

Wstępne dane spisu dot. narodowości podano z dokładnością do dziesiątych części procenta.

Według danych spisu, 74,19 proc. mieszkańców Litwy jest wyznania rzymskokatolickiego (w 2011 r. – 77 proc.). Drugą największą grupą wyznaniową są prawosławni – 3,75 proc. Do innych wyznań zaliczyło siebie ogółem 2,29 proc. mieszkańców. 13,66 proc. osób nie podało swego wyznania, 6,11 proc. – nie zaliczyło siebie do żadnego z wyznań.

Wstępne dane tegorocznego spisu wykazały, że w ciągu 10 lat liczba mieszkańców Litwy zmniejszyła się o ponad 233 tys. Na 1 stycznia 2021 roku na Litwie mieszkało 2 mln 810  tys. 761 mieszkańców.

W 2011 roku na Litwie mieszkało 3 mln 43,4 tys. mieszkańców, w 2001 r. – 3,48 mln, w 1989 r. – 3,67 mln.

Wpływ na spadek liczby mieszkańców kraju miały migracja i ujemny przyrost naturalny.

Z powodu migracji liczba mieszkańców na Litwie zmniejszyła się o 118,9 tys., z powodu ujemnego przyrostu naturalnego (zmarło więcej mieszkańców niż się urodziło) – o 113,7 tys.

Podobnie jak dotychczas, na Litwie mieszka więcej kobiet – 1,5 mln (1 505 796), podczas gdy mężczyzn – 1,3 mln (1 304 965).

Mediana wieku mieszkańców Litwy – 44 lata (w 2011 roku wynosiła 41 lat), mężczyzn – 41 lat, kobiet – 47 lat.

W dużych miastach kraju liczba mieszkańców zwiększyła się jedynie w Wilnie – o 4 proc. Obecnie w stolicy kraju mieszka 556,1 tys. osób. To piąta część ogółu mieszkańców kraju.

Liczba mieszkańców w innych dużych miastach kraju zmniejszyła się.

Według opublikowanych przez Departament Statystyki danych, najbardziej zmalała liczba mieszkańców Poniewieża – o 11 proc., Szawli – o 8 proc. i Kłajpedy – o 6 proc. O tyleż procent zmniejszyła się liczba mieszkańców Kowna – na 1 stycznia 2021 roku wynosiła 298,8 tys.

W 2021 roku w miastach mieszka 68,2 proc. ogółu mieszkańców Litwy (w 2011 roku mieszkało 66,7 proc.).

W tym roku spis powszechny po raz pierwszy został przeprowadzony - 1 stycznia - w oparciu o dane z 13 rejestrów państwowych, 5 systemów informacyjnych i 24 noclegowni.

Rachmistrzowie tym razem w odróżnieniu od poprzedniego spisu nie odwiedzali mieszkańców.

Na podstawie: bns.lt, osp. stat.gov.lt, storymaps.arcgis.com