Dom Dziecka w Podbrodziu zostanie zamknięty


Dom Dziecka w Podbrodziu, fot. pabradesvaikai.lt
30 grudnia planowana jest oficjalna uroczystość zamknięcia Domu Dziecka w Podbrodziu. Placówka jest likwidowana w ramach rządowego programu likwidacji wielkich domów dziecka. Podopieczni trafią do rodzinnych domów dziecka. O Domu Dziecka w Podbrodziu mówiło się, że jest to jeden z "polskich" domów dziecka na Litwie.Do Domu Dziecka w Podbrodziu trafiały dzieci pochodzenia polskiego nie tylko z rejonu święciańskiego, ale też z wileńskiego. Były wśród nich sieroty, ale przeważały dzieci, których rodzice mają zawieszoną albo ograniczoną władzę rodzicielską.

Przed likwidacją w Domu Dziecka w Podbrodziu mieszkało 32 dzieci.

Reorganizacja placówki rozpoczęła się jesienią 2015 roku. "Po przeprowadzeniu reorganizacji dzieci będą mieszkały w mniejszych społecznościach, dzięki temu łatwiej odnajdą się w społeczeństwie, nauczą się większej samodzielności, lepiej przygotują się do dorosłego życia. Naszym celem jest, aby dzieci mieszkały w rodzinie albo w środowisku zbliżonym do warunków rodzinnych" - powiedziała minister opieki społecznej i pracy Algimanta Pabedinskienė.

Dzieci, które dotychczas mieszkały w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym, odtąd zamieszkają w mniejszych grupach w mieszkaniach i domach prywatnych pod opieką osób dorosłych. Nadal będą miały zapewnioną opiekę psychologa, będą uczyły się w tej samej szkole i uczęszczały na zajęcia pozalekcyjne.

Zanim ruszyła reforma systemu opieki, na Litwie działało 95 domów dziecka, w których mieszkało łącznie ponad 3,5 tys. dzieci. Utrzymanie domów dziecka kosztuje budżet państwa około 40 mln euro rocznie. Stopniowo, do 2020 roku wszystkie domy dziecka mają zostać zlikwidowane, a dzieci zamieszkają w rodzinach zastępczych lub kilkuosobowych wspólnotach.

Na podstawie: socmin.lt, BNS