Edukacja proekologiczna w Gimnazjum im. Sz. Konarskiego


Fot. Gimnazjum im. Szymona Konarskiego
Edukacja ekologiczna na lekcjach przyrody jest priorytetowym celem. Pomaga zrozumieć młodzieży, w jaki sposób jej decyzje i działania wpływają na środowisko, oraz przygotowuje do odpowiedzialnego zachowania na rzecz środowiska naturalnego.

Uczniowie 5 b  klasy Gimnazjum im. Szymona Konarskiego na lekcji przyrody mieli szczególną okazję zapoznać się z rozwijaniem i wdrażaniem rozwiązań zarządzania zamkniętym obiegiem recyklingu. Wiadomo, że dzięki recyklingowi można uchronić przed wycinką miliony drzew rocznie. Na zajęciu edukacyjnym, przeprowadzonym przez przedstawicielek DS Smith Packaging, która jest wiodącym dostawcą przyjaznych środowisku opakowań z tektury falistej na całym świecie, pani Tatjany i pani Asty dziewczynki i chłopcy dowiedzieli się o korzyściach płynących z gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczniowie chętnie uczestniczyli w ciekawej i treściwej edukacji, wykonali kilka zadań praktycznych, w końcu otrzymali upominki.

Dziękujemy za fajną, nietradycyjną lekcję!Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.