EFHR rozpoczyna III edycję projektu "Europejczycy, Polacy, Obywatele"!


Fot. efhr.eu
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza nauczycieli i uczniów klas 9-12 szkół polskich na Litwie do udziału w III edycji edukacyjnego projektu "Europejczycy, Polacy, Obywatele", który ma na celu wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" w języku polskim. Długofalowym celem projektu jest pogłębienie wśród młodzieży polskiej na Litwie świadomości obywatelskiej i praw przysługujących mniejszościom narodowym.
Dzięki cyklowi cotygodniowych audycji radiowych emitowanych na falach radia "Znad Wilii" oraz artykułów prezentowanych w piątkowej gazecie "Kurier Wileński" uczestnicy projektu będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy z ośmiu zagadnień poruszanych na przedmiocie wiedza o społeczeństwie.

Wspólnie opracujemy następujące tematy:
1. Aktywność społeczna
2. Władza
3. Unia Europejska
4. Organizacje międzynarodowe
5. Problemy współczesnego świata
6. Naród i państwo
7. Prawa człowieka
8. Prawo litewskie

Pierwsza audycja radiowa do tematu "Aktywność społeczna" została wyemitowana w środę, 7 października, na falach radia "Znad Wilii" o godz. 15.40, a artykuł został opublikowany w gazecie "Kurier Wileński" w piątek, 9 października. Wszystkie audycje oraz artykuły możecie znaleźć tutaj.

Wszystkich chętnych uczniów od października zapraszamy do rejestrowania się na platformie projektu wos.efhr.eu, wskazując szkołę i nauczyciela. Na stronie zamieszczone zostaną również m.in. podręcznik z wiedzy o społeczeństwie, artykuły oraz nagrania audycji, a także pytania konkursowe, w których co tydzień do wygrania - dwa bilety do kina na dowolny wybrany film.

Po zakończeniu projektu, na podstawie artykułów oraz audycji radiowych, zostanie przygotowany egzamin online, sprawdzający zdobytą wiedzę. W ubiegłym roku do egzaminu przystąpiło aż 174 uczniów z 347 zarejestrowanych na platformie. Dla porównania w 2013 r. zarejestrowało się 350, z czego 123 przystąpiło do egzaminu.

W bieżącym roku dla nauczycieli zorganizowane zostały również dwudniowe szkolenia, w których udział wzięło 15 nauczycieli z 12 szkół z Wilna i rejonu wileńskiego. W trakcie 12 godz. szkolenia omówiono m.in. ogólne aspekty ideowe przedmiotu WOS w Unii Europejskiej. Zastanowiono się również jak przekazać wiedzę w ciągu 45 min, jak dobrze rozpocząć i zakończyć lekcję WOS-u oraz jak zachęcić uczniów do aktywności. Nauczyciele wzięli również udział w zajęciach praktycznych - pracując w grupach przygotowywali swoje propozycje prowadzenia zajęć. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali certyfikaty potwierdzające udział.

Warto zaznaczyć, że wszystkim uczniom, którzy wezmą udział w projekcie i przystąpią do egzaminu oraz ich nauczycielom wręczone zostaną dyplomy potwierdzające uczestnictwo oraz nagrody rzeczowe.

Nauczycieli, chętnych wziąć udział w szkoleniu lub zaangażować się w realizację projektu (odpłatnie) przez jego promocję wśród uczniów, zachęcanie do udziału, śledzenie procesu nauki oraz pomoc w przygotowywaniu pytań egzaminacyjnych prosimy o kontakt pod numerem +370 691 50 822 lub drogą mailową: wos@efhr.eu


Nadesłane przez Europejską Fundację Praw Człowieka