EFHR zaprasza do udziału w projektach!


Fot. wilnoteka.lt
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w projektach i konkursach. Są one skierowane do uczniów oraz nauczycieli wszystkich szkół ogólnokształcących prowadzących nauczanie w języku polskim, litewskim, rosyjskim, białoruskim lub innym języku mniejszościowym.Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do udziału w:

II edycji projektu "Jesteśmy podobni"
III edycji projektu "Europejczycy, Polacy, Obywatele"
nowego projektu "Tandem umiejętności".

Oprócz tego, zgodnie z coroczną tradycją, dla najmłodszych ogłosimy konkurs plastyczny "Prawa człowieka w życiu dziecka". Więcej o ubiegłorocznych edycjach projektu "Jesteśmy podobni" oraz  "Europejczycy, Polacy, Obywatele", czytaj w komunikatach na stronie internetowej fundacji www.efhr.eu

Realizowane przez EFHR projekty skierowane są do uczniów oraz nauczycieli wszystkich szkół ogólnokształcących prowadzących nauczanie w języku polskim, litewskim, rosyjskim, białoruskim lub innym języku mniejszościowym. Każda z inicjatyw ma na celu budowanie otwartego, tolerancyjnego, świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa.

Uczniów klas 9-12 zachęcamy do udziału w następujących projektach:

"Jesteśmy podobni" - projekt ma zwrócić uwagę młodych osób na pozytywne aspekty wieloetnicznego społeczeństwa i jego zróżnicowanej kultury. Podczas spotkań integracyjnych uczniowie z polskich i litewskich szkół wspólnie z nauczycielami będą szukać aspektów łączących oba narody. Uczestnicy spotkań spojrzą nie tylko na historię, kulturę, kuchnię, ale i na muzykę, geografię czy politykę. Po spotkaniach integracyjnych uczniowie są zapraszani do udziału w konkursie artystycznym, w ramach którego są zachęcani do przygotowania pracy, w której wskażą podobieństwa między narodem polskim i litewskim. Wszyscy członkowie zwycięskiej drużyny otrzymają tablety, a drużyny, która zajmie drugie miejsce - czytniki E-book.

"Tandem umiejętności" - głównym celem projektu jest integracja młodzieży wywodzącej się z różnych grup narodowościowych oraz jej pobudzenie do dialogu międzykulturowego. Założeniem projektu jest utworzenie uczniom możliwości zdobywania nowych umiejętności (artystycznych, intelektualnych, językowych, technicznych, twórczych) od swoich rówieśników (m.in. Litwinów, Polaków, Rosjan, Białorusinów, Żydów), w zamian za przekazanie swoich. Każda drużyna swoje prace będzie mogła obejrzeć na platformie tandem.efhr.eu. Ogółem musi być nadesłanych 8 prac. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody.

"Europejczycy, Polacy, Obywatele" - głównym celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu "wiedza o społeczeństwie" w języku polskim. Dzięki cyklowi cotygodniowych audycji radiowych emitowanych na falach radia "Znad Wilii" oraz artykułów prezentowanych w piątkowej gazecie "Kurier Wileński" uczestnicy projektu będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy z ośmiu zagadnień. W grudniu odbędzie się egzamin online sprawdzający opanowaną wiedzę. Zaplanowane są również cotygodniowe konkursy, w których do wygrania podwójne bilety do kina. Każdy uczeń po złożeniu egzaminu otrzyma certyfikat ukończenia kursu z wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy uczniowie otrzymają nagrody, natomiast zwycięzcy pierwszych trzech miejsc - laptop, tablet lub aparat fotograficzny. Więcej informacji o każdym z wymienionych projektów oraz regulaminów szukaj na www.efhr.eu

Chcesz aby Twoja szkoła wzięła udział projekcie lub aby EFHR odwiedziła Twoją szkołę i przeprowadziła szkolenie, napisz na info@efhr.eu albo zadzwoń +(370) 691 50 822.

Nadesłane przez Europejską Fundację Praw Człowieka