Egzaminy na studia w Polsce


Fot. wilnoteka.lt
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uprzejmie informuje, że egzaminy w ramach naboru do programu stypendialnego dla Polonii, dla osób polskiego pochodzenia, obywateli Litwy (którzy uzyskali pozytywny wynik oceny formalnej wniosków złożonych w systemie teleinformatycznym NAWA) odbędą się w Wilnie 13–14 czerwca 2018 roku w Domu Kultury Polskiej.
I dzień egzaminów: (13 czerwca 2018 r.)

  • dla absolwentów, którzy nie są absolwentami polskich szkół: godz. 9.00 – test podstawowy z języka polskiego kwalifikujący do dalszej części egzaminu (przybycie co najmniej 15 minut przed egzaminem).
  • godz. 12.00 – egzamin z pierwszego przedmiotu kierunkowego (przybycie co najmniej 15 minut przed egzaminem).

II dzień egzaminów: (14 czerwca 2018 r.)

  • godz. 9.00  egzamin z drugiego przedmiotu kierunkowego (przybycie co najmniej 15 minut przed egzaminem).

Miejsce organizacji egzaminów: Aula Domu Kultury Polskiej w Wilnie (Naugarduko g. 76).

Uwaga! Ważne informacje dla kandydatów: osoby przystępujące do egzaminów zobligowane są posiadać przy sobie dowód tożsamości (paszport/dowód osobisty) oraz zanotowaną informację na temat indywidualnego numeru referencyjnego/sygnatury wniosku złożonego w systemie teleinformatycznym NAWA (PPS/POL/2018/1/).

Czas trwania testu podstawowego z języka polskiego – 90 minut.

Maksymalna punktacja z obu części egzaminu wynosi po 100 punktów z każdego testu kierunkowego.

Czas trwania testu z jednego przedmiotu kierunkowego – 120 minut.

W szkołach wyższych w Polsce obowiązuje system elektronicznej rejestracji kandydatów. Osoby ubiegające się o podjęcie studiów na warunkach stypendialnych z pominięciem kursu przygotowawczego (dotyczy to głównie absolwentów szkół z polskim językiem wykładowym) powinny rejestrować się w systemach internetowych uczelni w terminach przez nią wymaganych na zasadach przewidzianych dla cudzoziemców na warunkach stypendium NAWA.

Ogłoszenie wyników: w systemie teleinformatycznym NAWA w terminie do 31 lipca br. 

Egzaminy na studia w Polsce
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
1314 czerwca 2018 r.

Data: 
13.06.2018 - 09:00 - 14.06.2018 - 09:00