Franciszek mianował nowego polskojęzycznego biskupa


Biskup nominat Aleksander Jazłowiecki, fot. credo.pro
Ojciec Święty we środę, 18 września, mianował dotychczasowego kanclerza diecezji kijowsko-żytomierskiej 40-letniego ks. Aleksandra Jazłowieckiego biskupem pomocniczym tej diecezji, przydzielając mu jednocześnie stolicę tytularną Tulana. Biskup nominat jest drugim pod względem wieku najmłodszym hierarchą Kościoła katolickiego.Biskup nominat urodził się 2 marca 1979 roku w Szarogrodzie w obwodzie winnickim na wschodnim Podolu. Przygotowywał się do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym pw. Ducha Świętego w Gródku Podolskim. 26 czerwca 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie i został włączony do prezbiterium diecezji kamieniecko-podolskiej. W latach 2004-2006 był wikariuszem w Murafie, a jednocześnie pracował jako formator w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku Podolskim.

W latach 2006-2013 ks. Jazłowiecki studiował na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując doktorat z prawa kanonicznego. Następnie był wicerektorem i ekonomem Wyższego Seminarium Duchownego pw. Ducha Świętego w Gródku Podolskim, zaś w 2014 roku został jego rektorem. Od roku 2018 jest kanclerzem diecezji kijowsko-żytomierskiej.

„Moja nominacja to wyraz ogromnego zaufania Ojca Świętego do mnie” – powiedział biskup nominat Aleksander Jazłowiecki w rozmowie z ukraińskim portalem katolickim „Credo”. Franciszek mianował go 18 września biskupem pomocniczym diecezji kijowsko-żytomierskiej, której ordynariuszem jest bp Witalij Krywicki. Biskup nominat jest drugim pod względem wieku najmłodszym hierarchą Kościoła katolickiego.

O swym mianowaniu nominat dowiedział się dwa tygodnie temu. „Rozumiem, że jest to ogromna odpowiedzialność i duże wyzwanie, dlatego pojechałem do sióstr karmelitanek, które posługują w Kijowie, by spędzić tam dzień w ciszy i skupieniu, po czym wyraziłem zgodę. Pomogło mi także wsparcie i słowo mojego ojca duchownego, który zna mnie, szczególnie moje ludzkie słabości. W najbliższym czasie pojadę na parę dni na ćwiczenia duchowne w ciszy do klasztoru Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia, (zawierzanek) w Częstochowie” – powiedział biskup nominat.

Jednocześnie poprosił krewnych, przyjaciół, bliskich i wszystkich wiernych Kościoła katolickiego o modlitwę w jego intencji. „Bardzo liczę na wsparcie moich świętych patronów, zwłaszcza Tomasza More'a i dusz w Czyśćcu cierpiących” – oświadczył rozmówca agencji „Credo”.

Biskup zna języki polski, ukraiński, rosyjski, angielski, włoski i niemiecki. Będzie on pierwszym biskupem pochodzącym z Szargorodu i pierwszym, który ukończył seminarium duchowne diecezji kamienieckopodolskiej. Jest także jednym z najmłodszych katolickich biskupów na świecie. Młodszym od niego o trzy miesiące i jeden dzień jest tylko greckokatolicki biskup pomocniczy sokalsko-żółkiewski Petro Łoza.

Obecnie sześciu najmłodszych hierarchów Kościoła katolickiego pochodzi z Ukrainy.

Na podstawie: KAI