Fundacja apeluje o ustanowienie 2 kwietnia Dniem Ludzi Nieobojętnych


Praca plastyczna wykonana przez osobę niepełnosprawną, fot. nieobojętni.pl
Fundacja D.O.M., działająca na rzecz osób najuboższych i pokrzywdzonych przez los, chciałaby, aby 2 kwietnia - dzień śmierci Jana Pawła II - stał się Światowym Dniem Ludzi Nieobojętnych. Inicjatywa ma związek ze zbliżającą się beatyfikacją papieża.
”Wielki Nieobojętny - Karol Wojtyła - Papież Jan Paweł II, opuścił nas 2 kwietnia 2005 roku. Niech Jego Dzień będzie zwycięstwem Nieobojętności w nas” - napisała fundacja na swojej stronie internetowej, zachęcając do podpisania się pod apelem w sprawie Dnia Ludzi Nieobojętnych. Ustanowienie takiego dnia jest ważne przede wszystkim po to, by przypominał on ludziom o postaci Jana Pawła II nie jako o ”ikonie religijnej popkultury”, ale o Janie Pawle II - człowieku głębokiej wiary, oddanemu ludziom, bez względu na ich wyznanie czy kolor skóry - przekonują pomysłodawcy apelu.

”Zwrócimy się z prośbą o zaakceptowanie naszej propozycji do organizacji międzynarodowych, choćby ONZ” - powiedział PAP we wtorek Zdzisław Bielecki, prezes zarządu fundacji D.O.M. Dodał, że formalne zatwierdzenie tego dnia nie jest najważniejsze. ”Dużo ważniejsze jest, byśmy jako ludzie mieli poczucie, że 2 kwietnia jest naprawdę ważnym dniem” - zaznaczył.

Fundacja D.O.M. jest organizacją pożytku publicznego, działa od 1992 r. Organizuje pomoc Polakom na wschodzie. Zainicjowała też w 1994 roku polską pomoc dla dotkniętej wojną Czeczenii. Od jesieni 1996 r. Fundacja D.O.M. prowadzi akcję Most Miłości, przeznaczoną dla dzieci z rejonów Polski dotkniętych bezrobociem, w większości z rodzin obecnie bezrobotnych byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Fundacja prowadzi również działalność edukacyjną i szkoleniową dla dzieci mieszkających w stolicy i na Mazowszu, szczególnie tych ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią. Przy fundacji D.O.M. działa klub ”Nieobojętny Warszawiak”. Celem klubu jest stworzenie miejsca, gdzie osoby chętne, w ramach wolontariatu, wspólnie mogą pomagać potrzebującym.

Podpisy pod apelem można składać na stronie fundacji: www.nieobojetni.pl. Do tej pory pod apelem podpisało się 228 osób.

Na podstawie: PAP