III Statut Litewski własnością Białorusinów


Fragment III Statutu WKL, fot. wikipedia.org
Muzeum Historii w Mohylewie na Białorusi kupiło za 45 tys. dolarów III Statut Litewski z 1588 roku. Dokument był wystawiony na aukcji internetowej przez jednego z moskiewskich antykwariuszy.
Aby móc wykupić III Statut Litewski, Muzeum Historii w Mohylewie zainicjowało zbiórkę pieniężną, podczas której w ciągu trzech tygodni obywatele Białorusi ofiarowali około 15 tys. dolarów. Brakującą kwotę pieniędzy białoruskiego muzeum ofiarowała rosyjska firma maklerska „Alpari”.

Statuty litewskie były wydawane w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1529, 1566 i 1588. Zdaniem historyków Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego jest pomnikiem średniowiecznej myśli prawniczej. Napisany jest w języku ruskim - protoplaście współczesnego języka białoruskiego - który był jednym z języków urzędowych Księstwa. Dokument z 1588 r., zwany III statutem, zbliżał system prawny do panującego w Koronie. Obowiązywał do 1840 r.

Wiadomo o istnieniu 29 egzemplarzy statutów na świecie, znajdują się na Litwie, na Ukrainie, w Polce, Wielkiej Brytanii, Rosji - głównie w bibliotekach narodowych.

Na podstawie: Kresy24.pl, belsat.eu