Kolejna ogromna strata na Starej Rossie


fot. prezes SKOnSR Dariusz Żybort
Burza, która przeszła przez Wilno wieczorem w nocy z poniedziałku na wtorek (z 3 na 4 października 2022 r.), wyrządziła poważne szkody również na zabytkowym cmentarzu na Starej Rossie w sektorze Nr 7K. Stare zbutwiałe drzewo w środku upadło nieopodal nagrobka Tekli Klimaszewskiej (1901-1964) – matki Alicji Marii Klimaszewskiej – założycielki Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, prezesa honorowego i laureatki nagrody Wilna „Świętego Krzysztofa”.

Na pierwszy rzut oka zniszczono około 20 pomników nagrobnych, straty wynoszą ponad 100 tys. euro. O tym przykrym wydarzeniu zaalarmował członek SKOnSR Dariusz Lewicki, który 4 października kontaktował się z administratorem cmentarza p. Nijolą. Na miejsce nekropolii przybył prezes SKOnSR Dariusz Żybort.


fot. prezes SKOnSR Dariusz Żybort
 
SKOnSR od 2017 r. alarmuje Samorząd Miasta Wilna o ekstremalnej sytuacji na tym i innych starych cmentarzach w mieście. Jak widać bez skutku. Nasuwa się pytanie: czy są to kpiny rządzących miastem (szczególnie przedstawicieli z Partii Wolności i Akcji Wyborczej Polaków – Związku Chrześcijańskich Rodzin), otępienie, czy zobojętnienie wobec zabytku kultury?

Zdaniem społeczników na Starej i Nowej Rossie należałoby usunąć 70 proc. drzew, zwłaszcza te, które są zbutwiałe. Nie jest wiadomo, w jaki sposób arborysta ocenia stan drzew na historycznej nekropolii, skoro każdego roku Rossa ponosi ogromne straty. Przykro, bardzo przykro...


fot. prezes SKOnSR Dariusz Żybort 

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji