Komołowski nowym prezesem "Wspólnoty Polskiej"


Longin Komołowski, fot.: www.radio.szczecin.pl
Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", obradującym 13 czerwca br. w Domu Polonii w Warszawie, wybrano w głosowaniu tajnym Longina Komołowskiego na funkcję prezesa stowarzyszenia.
Longin Komołowski (ur. w 1948 r.) jest posłem niezrzeszonym.

W wyborach parlamentarnych w 2007 r. uzyskał mandat posła na Sejm VI kadencji jako bezpartyjny kandydat z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu szczecińskim liczbą 10 223 głosów.

Od 1980 r. należy do NSZZ "Solidarność". W czasie stanu wojennego działał w podziemnych strukturach związku. W latach 1990-1998 był przewodniczącym zarządu NSZZ "Solidarność" Regionu Zachodniopomorskiego. W połowie lat 90. inicjował powołanie Szczecińskiego Porozumienia Prawicy. Pełnił mandat posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność, będąc jednym z liderów Ruchu Społecznego AWS.

W latach 1997-2001 sprawował urząd ministra pracy i polityki socjalnej oraz wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka. W roku 2000 został prezesem Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Na podstawie: Wspolnota-polska.org.pl