List otwarty Dariusza Lewickiego do Redakcji „Kuriera Wileńskiego”


Fot. jakwyslac.pl
Szanowni Państwo, zwracam się z uprzejmą prośbą o publiczne ujawnienie liczby nadesłanych kuponów na każdego kandydata plebiscytu „Polak Roku 2019” i punktacji Kapituły przyznanej każdemu uczestnikowi konkursu.


Prośbę swą uzasadniam następująco:
 od 2015 r. w prasie i portalach informacyjnych podawana do publicznej wiadomości jest tylko ogólna liczba nadesłanych kuponów, czasami otrzymana liczba kuponów zwycięzcy. Społeczeństwo powinno otrzymać informację o tym, na jakim miejscu uplasowali się laureaci i jaka jest różnica między głosowaniem Jury a Czytelnikami „Kuriera Wileńskiego”. Osobiście pragnę widzieć przejrzystość w głosowaniu.

Ponadto zachęcam organizatorów plebiscytu po wytypowaniu kandydatów do zaszczytnego tytułu „Polak Roku” bez wahania przedstawić Czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” maksymalną informację o rocznych osiągnięciach każdego laureata. Sądzę, że przemyślenia i refleksje kandydatów, zamieszczane w gazecie w końcu roku – to piękna tradycja, jednak mało skuteczna. Kandydat nie ma możliwości zaprezentowania swoich dokonań i planów w trakcie głosowania Czytelników.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Łączę wyrazy szacunku,
Dariusz Lewicki,
laureat plebiscytu „Polak Roku 2019”
członek Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji