Litwa: prawosławni Ukraińcy mogą nie wymieniać imienia patriarchy Cyryla podczas nabożeństw


Na zdjęciu: ks. Andrij Neswitajło, fot. BNS/ Paulius Peleckis
Podlegający Patriarchatowi Moskiewskiemu Litewski Kościół Prawosławny zezwolił ukraińskim uchodźcom nie wymieniać podczas nabożeństw w języku ukraińskim imienia patriarchy Cyryla, natomiast wierni tego Kościoła na Litwie podczas nabożeństw w języku rosyjskim nadal będą go wymieniali.

We czwartek, 30 marca, podczas konferencji prasowej przedstawicielka prawosławnej archidiecezji wileńskiej i litewskiej Marija Jakubowskaja podała, że wspólnota Ukraińców wyznania prawosławnego będzie się modliła wespół z parafią pw. św. Paraskiewy Męczennicy (Piatnickiej) w Wilnie.  

„W cerkwi tej podczas nabożeństw w języku litewskim nie jest wymieniane imię patriarchy Cyryla, od nadchodzącej niedzieli podczas nabożeństw w języku ukraińskim jego imię również nie będzie wymieniane” – powiedziała M. Jakubowskaja.

Patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl w swpoch wypowiedziach regularnie usprawiedliwia rosyjską inwazję na Ukrainie, wspiera i błogosławi ją. Ze względu na takie swoje stanowisko zabroniony mu został wjazd na Litwę.

M. Jakubowskaja podkreśliła jednak, że w innych parafiach prawosławnych, których na Litwie jest ponad 50, wierni nadal będą się modlili za patriarchę Cyryla, „Kościół bowiem nie może działać autonomicznie i sam się ogłosić niezależnym”.  

Zapytana, dlaczego podczas jednych nabożeństw można nie wymieniać imienia patriarchy Cyryla, a podczas innych – nie, przedstawicielka archidiecezji powiedziała, że prawosławnym na Litwie „ważne jest bycie częścią powszechnego Kościoła prawosławnego”.

„Mimo to, metropolita wileński i litewski może zezwalać poszczególnym parafiom na podejmowanie tych czy innych decyzji” – powiedziała M. Jakubowskaja.

Nabożeństwa na Litwie będzie również sprawował przybyły na Litwę z powodu inwazji Rosji na Ukrainie ks. Andrij Neswitajło. Należy on do podlegającego Patriarchatowi Moskiewskiemu Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

Jak podkreślił, „bezwarunkowo potępia” on stanowisko patriarchy Cyryla ws. inwazji Rosji na Ukrainie.

„Zarówno na Ukrainie, jak też tu nasza parafia nie wymienia podczas nabożeństw imienia Cyryla” – podkreślił prawosławny duchowny.

Przypomnijmy, po wybuchu rosyjskiej inwazji na Ukrainie zwierzchnik Litewskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego metropolita wileński i litewski Innocenty potępił wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, jednak nie samego patriarchę. Oświadczył jednakowoż, że nie popiera i nie zgadza się ze stanowiskiem patriarchy Cyryla.

Litewski Kościół Prawosławny dąży obecnie do większej autonomii od Patriarchatu Moskiewskiego. W rozpowszechnionym 16 marca br. komunikacie podał, że obradujący w tym właśnie dniu Święty Synod Patriarchatu Moskiewskiego skierował wniosek metropolity wileńskiego i litewskiego abp. Innocentego o nadaniu Litewskiemu Kościołowi Prawosławnemu statusu Kościoła Samorządnego do rozpatrzenia Radzie Biskupów.

M. Jakubowskaja podkreśliła, co prawda, że nie wie, kiedy rozpatrywanie tej kwestii nabierze obrotów.

Mimo iż na razie prawosławni na Litwie zrzeszeni są w podlegającym Patriarchatowi Moskiewskiemu Litewskim Kościele Prawosławnym, na Litwie planowane jest powołanie struktury kościelnej podlegającej Patriarchatowi Konstantynopolitańskiemu.

Z propozycją taką wystąpiło pięciu usuniętych ze stanu duchownego przez metropolitę wileńskiego i litewskiego Innocentego litewskich duchownych prawosławnych, których do stanu duchownego przywrócił patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I.

O zamiarach powołania na Litwie struktury kościelnej podlegającej Patriarchatowi Konstantynopolitańskiemu poinformował w ubiegłym tygodniu podczas wizyty na Litwie sam patriarcha.

M. Jakubowskaja nie komentowała powstającej struktury. „Struktura nie została na razie powołana, nie ma więc czego komentować” – powiedziała.

Oprócz tego, o wspomnianych pięciu księdzach prawosławnych mówiła jak o osobach świeckich, Litewski Kościół Prawosławny nie uznaje bowiem przywrócenia ich do stanu duchownego.

Litewski Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego jest jedną z 9 tradycyjnych wspólnot religijnych na Litwie – drugą co do wielkości (105 326 wyznawców wg danych powszechnego spisu ludności z 2021 roku). Ma tytuł metropolii i podlega Patriarchatowi Moskwy i Całej Rusi. Głową Litewskiego Kościoła Prawosławnego jest metropolita wileński i litewski. Obecnie stanowisko to sprawuje abp Innocenty.

Na podstawie: bns.lt