Litwa zakazuje hodowli zwierząt futerkowych


Fot. BNS/Erikas Ovčarenko
Sejm Litwy we czwartek, 21 września, przyjął ustawę, na mocy której od 2027 roku na Litwie zakazana będzie hodowla zwierząt futerkowych. Za stosownymi poprawkami głosowało 68 posłów, 25 było przeciwko, 15 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Przyjęte poprawki ma jeszcze podpisać prezydent.

Właścicielom farm hodowli zwierząt futerkowych wypłacone zostaną rekompensaty, hodowcy jednak nie są zadowoleni z ich wysokości.

Zakaz hodowli wejdzie w życie w 2027 roku, natomiast w latach 2004-2006 będzie obowiązywał okres przejściowy.

Litwa staje się 20. krajem w Europie, które zakazuje hodowli zwierząt futerkowych.

Przyjęte przez sejm poprawki do Ustawy o dobrostanie i ochronie zwierząt ma jeszcze podpisać prezydent.

Na podstawie: bns.lt