Matka Boska Trocka opiekunką Litwy


Obraz Matki Boskiej Trockiej, fot. wilnoteka.lt
Rok 2018 został ogłoszony Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Boskiej Trockiej. W tych okolicznościach w najbliższą niedzielę, 11 lutego w południe w bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach odbędzie się uroczysta msza święta, w czasie której biskupi ofiarują Litwę pod opiekę niepokalanemu sercu Maryi.
Ofiarowanie Litwy Najświętszej Maryi Pannie to akt wiary, który niesie za sobą trzy znaczenia. Jest przede wszystkim wyrazem zaufania wobec matki Chrystusa, który powierzył jej opiece stojącego pod krzyżem ucznia Jana. Jest także gestem odnowienia wiary. Wpisuje się on również w obchody stulecia niepodległości Litwy. Jak napisali w oficjalnym komunikacie biskupi, „w obliczu zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości, powierzamy opiece Maryi teraźniejszość i przyszłość Litwy, z wdzięcznością wspominając wszystko, co dzięki niej otrzymaliśmy”.

Uroczysta msza święta w bazylice w Trokach będzie transmitowana na żywo przez litewską telewizję LRT.

Pojawienie się obrazu w dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i upowszechnienie się na Litwie kultu maryjnego wiążą się z wielkim księciem Witoldem, który wybrał Matkę Bożą na opiekunkę swoją i całego księstwa. Litewscy badacze są skłonni uważać, że Witold chciał uczynić z Maryi symbol jednoczący wielonarodowe i wielowyznaniowe księstwo. W pewnym sensie tak też się stało. Wizerunek Matki Bożej Trockiej był uznawany za cudowny i obdarzany czcią nie tylko przez katolików, lecz także przez prawosławnych, schizmatyków, pogan, Tatarów, a Najświętsza Maryja Panna Trocka otaczała ich swą opieką, co potwierdzają opisy cudów.

Cudowny obraz Matki Boskiej Trockiej był pierwszym wizerunkiem matki Chrystusa w Wielkim Księstwie Litewskim, który został koronowany. Miało to miejsce 4 września 1718 roku, kiedy to papież Klemens XI przekazał korony. Od tej chwili Maryja z Trok była uważana za patronkę Litwy, a jej kopie rozpowszechniły się na terenie całego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

3 września 2017 roku kościół pw. Nawiedzenia NMP w Trokach został wyniesiony do godności bazyliki mniejszej. „Tytuł bazyliki świadczy o wyjątkowości świątyni. Kościół w Trokach ma bardzo długą i doniosłą historię: wybudowano go jeszcze w czasach Witolda Wielkiego, przed prawie 300 laty obraz Matki Bożej został ukoronowany nadesłanymi przez Ojca Świętego koronami. To nadaje szczególne i wyjątkowe znaczenie tej świątyni" – mówił wówczas arcybiskup Gintaras Grušas, który odprawiał mszę.


Na podstawie: vilnensis.lt, inf. wł.