Matura coraz bliżej


Fot. wilnoteka.lt
W Wielkim Tygodniu, kiedy w szkołach trwały ferie wiosenne, maturzyści zdawali zaliczenia językowe. Za niespełna miesiąc, 2 maja, odbędzie się pierwszy państwowy egzamin maturalny: z języka francuskiego. Podstawowa sesja maturalna potrwa do połowy czerwca. Do matury przystąpi w tym roku 37 279 osób (w 2014 r. - 38 562). Szkoły polskie mają około tysiąca maturzystów.
Egzaminy maturalne z języków obcych będą się odbywały w kolejne soboty maja: 2 maja - egzamin z języka francuskiego, 9 maja - z języka rosyjskiego, 16 maja - z języka niemieckiego, 23 maja - z języka angielskiego. 28 maja 950 maturzystów szkół polskich będzie zdawało egzamin szkolny z języka polskiego. Tego samego dnia egzamin z języka ojczystego odbędzie się w szkołach rosyjskich i w jedynej na Litwie szkole białoruskiej. Egzamin z języka ojczystego w szkołach mniejszości narodowych nie jest obowiązkowy.

Podstawowa sesja egzaminacyjna potrwa do 17 czerwca. Poprawkowa sesja egzaminacyjna będzie trwała od 22 czerwca do 7 lipca. 

Ażeby uzyskać świadectwo dojrzałości, wystarczy zdać 2 egzaminy: obowiązkowy z języka litewskiego (państwowy albo szkolny) i z wybranego przedmiotu. Większość maturzystów zamierza jednak zdawać co najmniej 3 egzaminy, uczelnie wyższe bowiem podczas rekrutacji na studia wymagają ocen z co najmniej 3 egzaminów państwowych. Państwowe egzaminy odbędą się z 12 przedmiotów, szkolne - z 7 (język litewski, sztuka, muzykologia, technologie, języki ojczyste: polski, rosyjski, białoruski).

Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej wybieranymi przez maturzystów egzaminami oprócz obowiązkowego litewskiego były: angielski, historia i matematyka. Państwowy egzamin z języka litewskiego będzie zdawać 21 095 osób, z języka angielskiego - 21 892, z matematyki - 15 290, z historii - 13 006. Od trzech lat zwiększa się liczba maturzystów zdających egzaminy z takich przedmiotów, jak geografia, biologia i fizyka. 

Prace egzaminacyjne sprawdzać będzie ponad tysiąc egzaminatorów. Wyniki egzaminów państwowych zostaną ogłoszone najpóźniej 10 lipca. Dyrektor Państwowego Centrum Egzaminacyjnego Saulė Vingelienė poinformowała, że w tym roku zaostrzone zostały zasady zachowania poufności testów maturalnych. "Podobnie, jak w latach ubiegłych, wszyscy, którzy przygotowują testy: autorzy, recenzenci, tłumacze podpisali załącznik do umowy autorskiej, zobowiązując się do zachowania tajemnicy informacji o zadaniach egzaminacyjnych. W tym roku zaostrzone i skonkretyzowane zostały konsekwencje finansowe za ujawnienie tych informacji" - powiedziała S. Vingelienė.

Testy egzaminacyjne układają osoby wyłonione w trakcie konkursu. Są to specjaliści w konkretnej dziedzinie, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Podczas ubiegłorocznej matury zarówno maturzyści, jak również ich nauczyciele mieli sporo zarzutów wobec zadań egzaminacyjnych z matematyki, historii i języka litewskiego. Państwowe Centrum Egzaminacyjne zleciło wykonanie niezależnej analizy testów egzaminacyjnych. Wyniki przeprowadzonej analizy zostały uwzględnione w trakcie pracy nad tegorocznymi testami. "Przygotowane projekty zadań egzaminacyjnych były recenzjonowane przez specjalistów oraz przez redaktora językowego. Niektóre wykorzystane w testach pojęcia i trudne wyrazy zostały przetłumaczone na języki polski i rosyjski" - poinformowała dyrektor PCE.

Dla maturzystów okres przygotowania do egzaminów i matury wiąże się z dużym stresem. Opanować stres, zmotywować się do nauki i dobrze przygotować się do egzaminów pomoże specjalny program treningowy, opracowany przez naukowców ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Od kilku lat program ten w ramach specjalnej akcji jest wdrażany w Polsce. Na Litwie akcja "Podrasuj sobie mózg" odbywa się po raz pierwszy, a patronuje jej Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Rejonu Wileńskiego.

Na podstawie: egzaminai.lt, delfi.lt, inf.wł.