Maturzyści wybrali egzaminy na maturę 2019


Fot. wilnoteka.lt
Wiosną 2019 roku do matury przystąpi 30 072 osób (w 2018 – 31 640 osób). Tegoroczni maturzyści znacznie wcześniej, bo do końca października musieli zadecydować, jakie egzaminy zamierzają zdawać. Najpopularniejszymi egzaminami na maturze oprócz obowiązkowego języka litewskiego będą język angielski i matematyka. Język polski zamierza zdawać 739 maturzystów (w 2018 – 829).


Państwowy egzamin z języka i literatury litewskiej wybrało 17 999 osób, szkolny – 10 208. Jest to egzamin obowiązkowy na litewskiej maturze. Ażeby uzyskać świadectwo dojrzałości, wystarczy zdać 2 egzaminy: obowiązkowy z języka litewskiego i jeden wybrany. Przy rekrutacji na bezpłatne studia wyższe wymagane są dodatkowo oceny z egzaminów maturalnych z języka obcego i matematyki. Z obowiązku zdawania matematyki zwolnieni są tylko kandydaci na studia artystyczne.

Egzamin z języka angielskiego zamierza zdawać 20 050 osób (66,67 proc. ogółu maturzystów), z matematyki – 18 384, z historii – 9 940.

1899 maturzystów będzie zdawało egzamin z języka rosyjskiego jako obcego, 161 – z niemieckiego, 45 – z francuskiego. 6541 maturzystów zgłosiło zamiar zdawania biologii, 3610 – geografii, 3049 – fizyki, 3060 – informatyki, 1672 – chemii.

Język polski na maturze w szkołach polskich na Litwie nie jest obowiązkowy, niemniej w absolutnej większości placówek jest zdawany. Jak podaje Narodowe Centrum Egzaminacyjne, w 2019 roku szkolny egzamin z języka polskiego będzie zdawało 739 maturzystów. Liczba zdających maturę z polskiego z roku na rok jest coraz mniejsza – wynika to ze zmniejszającej się liczby uczniów szkół polskich. W 2018 roku egzamin z polskiego złożyło 829 maturzystów, w 2017 r. – 852, w 2016 r. – 897, w 2015 r. – 950, w 2014 r. – 1097.

Tymczasem liczba maturzystów zdających język rosyjski jako ojczysty zwiększa się: w 2018 r. – 276, w 2019 – 329.

Wśród 30 072 przyszłorocznych maturzystów większość stanowią uczniowie klas maturalnych, 649 to absolwenci szkół ogólnokształcących z ubiegłych lat, 1079 – eksterni.

Podstawowa sesja egzaminacyjna rozpocznie się 24 kwietnia 2019 r., a ostatni egzamin odbędzie się 20 czerwca. Od 21 czerwca do 11 lipca będzie trwała sesja poprawkowa. Obowiązkowy egzamin maturalny z języka litewskiego odbędzie się 1 czerwca. Szkolny egzamin z języka polskiego w szkołach polskich został wyznaczony na 22 maja.

Szczegółowe informacje na temat przyszłorocznej matury są dostępne na stronie internetowej Narodowego Centrum Egzaminacyjnego.

Na podstawie: egzaminai.lt