Mew@ - dwa kroki do przodu


Fot. organizatorów
19 grudnia 2020 r. odbyło się drugie spotkanie międzynarodowego projektu MEW@ - „Młodzieżowa. Edukacyjna. Wirtualna @lternatywa”, który koordynuje Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu w rej. wileńskim (koordynatorki projektu nauczycielki Krystyna Masalska i Anna Mackiel).

Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się tydzień temu, byli obecni wyłącznie koordynatorzy grup młodzieżowych ze szkół, które zgłosiły swój udział w projekcie. Na drugim spotkaniu online byli obecni również uczniowie wraz z nauczycielami koordynatorami: Stefan Wieczorek ze Szkoły Podstawowej im. A. Wodziczki z Rogalinka (Polska), Ilona
Masiewicz z Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego z rej. wileńskiego, a gościem spotkania była Monika Bernat ze Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. św. Kazimierza w Nottingham (Wielka Brytania). Tematem spotkania było przedstawienie historii miejscowości i placówki oświatowej uczestników projektu.

Uczestnicy poznali historię Niemieża, życie codzienne gimnazjum, obejrzeli film stworzony przez uczniów gimnazjum o meczecie w Niemieżu. Wszyscy obecni na spotkaniu online również mogli zapoznać się z historią miejscowości Rogalinek w Polsce, o działalności szkoły, obejrzeli również reportaż o odkryciu historycznym na strychu szkolnego budynku. Uczennicy z Bujwidz również zaprezentowali swoją miejscowość, podzielili się życiem szkolnym i społecznym swej szkoły. Pierwsze spotkanie z uczniami minęło w bardzo przyjaznej atmosferze, a nawiązane kontakty już dają pierwsze owoce: po spotkaniu online uczestnicy projektu nawiązali kontakt i rozpoczęli towarzyskie rozmowy na temat, czym żyje obecnie młodzież.

Projekt jest realizowany za pośrednictwem grupy na facebooku Polska Szkoła Wirtualna na Litwie.

Krystyna Masalska
Inicjatorka projektu Mew@
Starszy nauczyciel historii w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu (rej. Wileński)
Moderatorka grupy na facebooku – Polska Szkoła Wirtualna na Litwie
mewa2020.2021@gmail.com
+37061493811

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji