Międzynarodowy Dzień Solidarności


fot. International Human Solidarity Day/facebook
20 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ludzkiej Solidarności. Został on ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997–2006). To okazja do apelowania o jedność w różnorodności i troskę o te osoby i grupy społeczne, które są najbardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie.Solidarność jest jedną z fundamentalnych wartości leżących u podstaw działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach, kiedy podział dóbr i kosztów jest tak nierówny, państwa lepiej rozwinięte powinny pomagać tym, które najbardziej borykają się z problemami nędzy i nierówności społecznych. Z tego względu dążeniem państw członkowskich jest ograniczenie ubóstwa, głodu i degradacji środowiska oraz poprawa opieki zdrowotnej.

Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na konieczność walki z ubóstwem oraz promocja rozwoju społecznego, szczególnie w krajach Globalnego Południa i wśród najbiedniejszych grup mieszkańców. Istotne jest tu poczucie współodpowiedzialności za to, jak wygląda współczesny świat i relacje międzyludzkie. Lata kolonializmu i wyzysku wobec rdzennej ludności Afryki, Azji czy Ameryki Południowej doprowadziły do ogromnych dysproporcji, które stanowią jedno z największych wyzwań XXI wieku.

Międzynarodowy Dzień Solidarności to przede wszystkim okazja do debaty na temat sposobów promowania solidarności w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju oraz podejmowania działań na rzecz likwidacji ubóstwa. Być solidarnym można również, nie należąc do żadnej organizacji zajmującej się likwidowaniem ubóstwa czy nierówności społecznych. Jednym ze sposobów jest świadoma konsumpcja. Podczas codziennych zakupów warto wybierać te produkty, które powstały w oparciu o tzw. ekonomię solidarną, czyli taką, gdzie żadna ze stron nie wyzyskiwała drugiej, a korzyści ze współpracy odniósł zarówno producent, jak i rolnik dostarczający podstawowego produktu.

Warto także zajrzeć na facebookową stronę International Human Solidarity Day, która informuje o różnego rodzaju akcjach związanych z promowaniem solidarności międzyludzkiej.

Na podstawie: un.org, eurodesk.pl, ekokalendarz.pl, facebook.pl