Minimalne zwiększenie minimalnego wynagrodzenia?


Fot. www.wilnoteka.lt
Sejm Litwy proponuje zwiększyć minimalne wynagrodzenie do 1 tys. litów. Wczorajszą decyzję sejmu poparło 59 posłów, 12 było przeciw, 46 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.
Sejm Litwy wystąpił również z propozycją stopniowego podnoszenia wysokości progu dochodów niepodlegających opodatkowaniu. Ma się to przyczynić do socjalnej sprawiedliwości, mieszkańcy natomiast nie stracą zainteresowania podejmowaniem pracy.

Minister Opieki Socjalnej i Pracy Donatas Jankauskas obiecał odpowiedzialnie podejść do przedstawionej przez sejm rezolucji. "Chciałbym podkreślić słowo „odpowiedzialnie“. Zaognione dyskusje nie zawsze mogą rozwiązać problemy gospodarcze, zważyć argumenty powinni wszyscy członkowie gabitenu ministrów. Dzisiaj nie możemy twierdzić, że rezolucja zostanie przyjęta i wszystkie problemy da się rozwiązać w prosty sposób" - powiedział Donatas Jankauskas.

Minister podkreślił, że w litewskim systemie prawnym bardzo konkretnie jest powiedziane, w jaki sposób i kto ma omawiać sprawy związane z minimalnym wynagrodzeniem. Kwestia zwiększenia minimalnego wynagrodzenia na Litwie leży w gestii Rady Trójstronnej, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu.

Rząd Litwy już wypowiedział się za zwiększeniem minimalnego wynagrodzenia do poziomu 850 litów. Omawianie tej kwestii przez Radę Trójstronną zaplanowane jest na 11 października.

Obecnie minimalne wynagrodzenie na Litwie wynosi 800 litów, po odliczeniu podatków - 670 litów. Ostatnie zwiększenie minimalnego wynagrodzenia o 100 litów miało miejsce na początku 2008 r.

Na podstawie: bns.lt