Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 23 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią zawrócono 23 migrantów. Nie było żadnej osoby, która zostałaby wpuszczona na Litwę ze względów humanitarnych, we wtorek, 7 grudnia, poinformowała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Od 2 sierpnia br., kiedy to litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania obcokrajowców na granicy, zawrócono ponad 7 850 osób, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.


Pogranicznicy i wspierający ich żołnierzy nie musieli używać broni służbowej. Ochrona granicy litewsko-białoruskiej odbywa się we wzmocnionym reżimie.

Przypomnijmy, w niedzielę, 5 grudnia, przy granicy z Białorusią zawrócono 24 nielegalnych migrantów, w sobotę – 14, w piątek – 30, we czwartek – 33, we środę – 37, w miniony wtorek – 35.

Od 2 sierpnia br., kiedy to litewscy pogranicznicy otrzymali prawo do zawracania obcokrajowców na granicy, zawrócono ponad 7 850 osób, które chciały nielegalnie przekroczyć granicę litewsko-białoruską.

W tym roku na Litwę (stan na 7 grudnia) trafiło 4 304 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (949) i solecznickim (932). Wśród nich największą grupę stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 858).

Na podstawie: bns.lt, osp. stat.gov.lt