Na wiosnę zmiana czasu na Litwie po raz ostatni


Fot. BNS
Na wiosnę 2019 roku po raz ostatni przesuniemy wskazówki zegara, twierdzi minister komunikacji Rokas Masiulis. W ten sposób na Litwie stale będzie obowiązywał czas letni.
„Na razie Komisja (Komisja Europejska – przyp. red.) przygotowana jest na wiosnę, ostatnie przesunięcie wskazówek zegara nastąpi na wiosnę właśnie, nie zostały jednak podjęte ostateczne decyzje, na razie słyszymy tylko oświadczenia kierownictwa Komisji” – we środę, 3 października, powiedział dziennikarzom minister. Jak podkreślił, narada w sprawie zmiany czasu ma się odbyć podczas nieformalnego spotkania ministrów jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, we wrześniu br. Komisja Europejska zaproponowała, by przestawienie zegarków z czasu letniego na zimowy i odwrotnie odbyło się po raz ostatni w 2019 roku. Każdy kraj UE będzie mógł samodzielnie podjąć decyzję, czy na stałe będzie miał czas zimowy, czy letni.

W lipcu i sierpniu KE przeprowadziła konsultacje publiczne oraz ankietę internetową ws. zmiany czasu, na którą mógł odpowiedzieć każdy obywatel UE. Ankietę wypełniło 4,6 mln mieszkańców. 84 proc. respondentów opowiedziało się za rezygnacją ze zmiany czasu na letni i zimowy.

Większość państw członkowskich UE ma długą historię ustaleń dotyczących zmiany czasu – wiele z nich sięga czasów pierwszej i drugiej wojny światowej lub kryzysu naftowego lat 70. W latach 80. UE zaczęła stopniowo przyjmować przepisy, na podstawie których wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na wprowadzenie jednolitej zmiany czasu i położenie kresu rozbieżnościom.

Od 1996 roku wszyscy Europejczycy przestawiają swoje zegary o godzinę do przodu w ostatnią niedzielę marca i o godzinę do tyłu w ostatnią niedzielę października.

Równolegle do systemu czasu letniego w UE państwa członkowskie stosują trzy różne strefy czasowe. Decyzja w sprawie czasu standardowego leży w kompetencjach krajowych. Aby propozycja KE mogła wejść w życie, muszą się na nią zgodzić Parlament Europejski i państwa członkowskie w Radzie UE. 

Rozróżnienie na czas zimowy i letni stosuje się w blisko 70 krajach na świecie. Obowiązuje we wszystkich państwach europejskich, z wyjątkiem Islandii i Białorusi. W 2014 roku ze zmiany czasu zrezygnowała Rosja.

W Polsce zmiana czasu została wprowadzona w okresie międzywojennym, następnie w latach 1946–1949 i 1957–1964. Obecnie obowiązuje nieprzerwanie od 1977 roku. W naszym kraju kwestią zmiany czasu zajmował się Sejm z inicjatywy PSL. Ze względu na regulacje unijne sprawa została jednak zatrzymana.

Na podstawie: bns.lt, PAP