Narodowy Spis Powszechny 2021: za katolików uważa się prawie 90 proc. wierzących Polaków


Fot. ekai.pl/catholicnews.org.uk
Główny Urząd Statystyczny podał dane Narodowego Spisu Powszechnego 2021 dotyczące przynależności wyznaniowej. Wynika z nich, że znaczna większość Polaków (91 proc.) identyfikuje się z jakimś Kościołem lub związkiem wyznaniowym, jako bezwyznaniowe określiło się niespełna 9 proc. Za katolików uważa się prawie 90 proc. (nieco ponad 27,5 mln) spośród tych osób, które uznały się za wierzące. W Polsce żyje także m.in. 151 tys. wiernych Kościoła prawosławnego, 108 tys. Świadków Jehowy i 65 tys. luteran, a Muzułmański Związek Religijny gromadzi 2,2 tys. obywateli Polski.

Na 38 mln 36 tys. 118 Polaków odpowiedzi na pytanie o wyznanie udzieliło 30 mln 212 tys. 506 osób. Z tego przynależność do jakiegokolwiek wyznania zadeklarowało 27 mln 601 tys. (91,36 proc.), a jako nienależący do żadnego wyznania określiło się 2 mln 611 tys. 506 osób (8,64 proc.).

Spośród osób, które zadeklarowały wyznanie, 27 mln 121 tys. 331 odpowiadających (89,77 proc.) określiło się jako należący do Kościoła rzymskokatolickiego, 151 tys. 648 – do Kościoła prawosławnego (0,50 proc.), 108 tys. 754 do Świadków Jehowy (0,36 proc.), 65 tys. 407 do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (0,22 proc.), 33 tys. 209 do Kościoła greckokatolickiego (0,11 proc., 30 tys. 105 do Kościoła Zielonoświątkowego (0,10 proc.).

Z kolei do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów należy 12 tys. 248 osób, ogólnie jako chrześcijanie c określa się 8 828 Polaków, a m.in. do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego należy 3 129 osób. Muzułmański Związek Religijny gromadzi 2 209 obywateli Polski.

„Pastafarianizm” jako swoje wyznanie określiło 2312 osób.

Narodowy Spis Powszechny odbył się w dniach 1 kwietnia – 30 września 2021 roku. Przekazanie danych w ramach spisu było obowiązkowe i nieodpłatne, a zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym z 9 sierpnia 2019 r. należało udzielać „dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi”.

Narodowy Spis Powszechny 2021 został przeprowadzony w 100 lat po pierwszym narodowym spisie, gdy Polska była już krajem niepodległym. W 1921 r. zarejestrowano 25 mln 695 tys. obywateli, z czego 13,3 mln stanowiły kobiety, a 12,4 mln mężczyźni.

Interesująco przedstawiała się wówczas struktura narodowościowa młodego państwa polskiego. Polacy stanowili 69,2 proc. ogółu ludności, 15,2 proc. określiło się jako Rusini, 8% proc. – Żydzi, 4 proc. – Białorusini, 3 proc. – Niemcy.

Wyznanie rzymskokatolickie wskazało 63,9 proc. obywateli, a aż 36,1 proc. wyznanie inne: 11,1 proc. greckokatolickie, 10,5 proc. prawosławne, tyle samo było wyznawców judaizmu, a 3,7 proc. obywateli było wyznania ewangelickiego.

Na podstawie: KAI