Od maja droższa gorąca woda


Fot. wilnoteka.lt
W Wilnie od maja o 1-2 procent zdrożeje dostarczane w sposób scentralizowany ogrzewanie i gorąca woda. Państwowa Komisja Kontroli Cen i Energetyki w trybie jednostronnym ustaliła nowe ceny. Rada wileńskiego samorządu nie ustaliła tych cen w wyznaczonym terminie.
Władze stołecznego samorządu wraz ze spółką Vilniaus energija i Państwową Komisją Kontroli Cen i Energetyki naradzały się wczoraj, ile mieszkańcy Wilna mają płacić za gorącą wodę. Po długich dyskusjach, dotyczących wyjątkowo drogiego sezonu grzewczego, ponownie rozważano kolejne podwyżki. Vilniaus Energija sugerowała, że gorąca woda musiałaby zdrożeć o ponad 5 litów. 

Gorąca woda zdrożeje o 1,9 proc., czyli do 19,49 lita za metr sześcienny, ogrzewanie o 1 proc., czyli do 27,4 centa za kilowatogodzinę. Ustanowione w trybie jednostronnym decyzje Komisji obowiązują nie dłużej niż 12 miesięcy lub do czasu, aż rada samorządu nie podejmie decyzji w sprawie nowych taryf.

Na podstawie: bns.lt