Ostrożny optymizm


Fot. Michał Pohulańczyk
W pierwszym kwartale bieżącego roku poprawiły się wskaźniki demograficzne rejonu solecznickiego. Według Urzędu Stanu Cywilnego w Solecznikach w ciągu trzech miesięcy 2011 roku w rejonie przyszło na świat 87 dzieci. To o 8 noworodków więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.
Mimo niżu demograficznego na Litwie, w rejonie solecznickim dane statystyczne za pierwszy kwartał napawają lekkim optymizmem. Liczba urodzeń liczona co roku wzrosła, a śmiertelność zmalała. O ile w pierwszym kwartale 2010 roku urodziło się 79 dzieci, o tyle w roku bieżącym - 87. Z kolei liczba zgonów zmalała ze 159 do 154.

Niestety, zwiększonej dzietności nie towarzyszył wzrost zawieranych związków małżeńskich. Ich liczba spadła z 34 przed rokiem do 27 obecnie. Rozpadanie się małżeństw utrzymało się na podobnym poziomie - 19 rozwodów obecnie, a 18 przed rokiem.

Rejon solecznicki zamieszkuje obecnie, według ostatnich oficjalnych danych, 38 428 osób.

Na podstawie: salcininkai.lt