Otwartość tworzy szanse


Kierownik WPHI Wilno Henryk Szymański, fot. Archiwum WPHI Wilno
Nietypowo rozpoczęła się czwartkowa konferencja prasowa Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej. Wyświetlono slajd z rękami splecionymi w geście współpracy. Zdaniem organizatorów Konkursu Polish Business Awards 2013 istnieje potencjał gospodarczy, który może być wykorzystany poprzez bardziej zaawansowaną kooperację między firmami z Polski i Litwy. „Pierwszy slajd pokazujący ręce połączone w geście współpracy nie jest przypadkowy, to myśl przewodnia tegorocznej edycji Konkursu Polish Business Awards 2013 - pokazuje, że potencjał korzyści dla firm z obu krajów tkwi we współpracy” - powiedział Henryk Szymański, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wilnie.
Podczas konferencji podkreślano, że przedsiębiorcy z obu krajów, chcąc znaleźć swoje szanse, powinni poszerzać swoją wiedzę o rynku sąsiada i aktywnie szukać możliwości współpracy.

Organizatorzy wyjaśnili, ze przyznając wyróżnienia w kategoriach <inwestycja litewska w Polsce> i <inwestycja polska na Litwie> chcą promować firmy z obu krajów, które odważnie szukają możliwości rynkowych za granicą. Podkreślali, że firmy z naszych krajów dopiero budują swoją pozycję międzynarodową i trzeba je w tym wspierać. Druga kategoria „Wspólny projekt polsko-litewski” ma stymulować do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przez firmy z obu krajów, promować przykłady, gdzie firmy polska i litewska efektywnie ze sobą współpracują, osiągając cele biznesowe.

Kategoria „CSR - zaangażowanie w sprawy społeczeństwa litewskiego” ma wyróżnić firmy odpowiedzialne społecznie, zaangażowane w sprawy mieszkańców i społeczeństwa. Kategoria „Wzrost notowań na giełdzie w Warszawie” ma pokazać firmy litewskie, które zdecydowały się na debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ostatnim roku znacząco wzrosły notowania większości z nich.

Nominacji do Konkursu Polish Business Awards 2013 można dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie www.vilnius.trade.gov.pl. Na prośbę firm termin zgłaszania nominacji przedłużono do 8 października 2013 r, do godziny 24.