Peleton Pamięci w rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow


Fot. Facebook
W rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow ulicami Wilna odbył się przejazd rowerami - Peleton Pamięci, którego pomysłodawcą jest Muzeum Pamięci Sybiru w Białystoku. Litwa w środę obchodzi też 34. rocznicę Szlaku Bałtyckiego, masowego protestu trzech państw bałtyckich.

„Idea Peletonu jest to opowiadanie o historii w sposób atrakcyjny. Tak żeby dotrzeć do młodego pokolenia, czyli łączenie elementu sportowego z elementem historycznym” – powiedział Wojciech Śleszyński, dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku, uczestnik wileńskiego przejazdu. 

Peleton Pamięci w stolicy połączył trzy miejsca: dawną siedzibę KGB, gdzie obecnie znajduje się Muzeum Okupacji i Walk o Wolność, więzienie na Łukiszkach oraz kolumbarium w Tuskulanach, gdzie w masowym grobie potajemnie zostało pochowanych blisko osiemset ofiar sowieckiego reżimu. Wśród nich są Polacy.

Przejazd rowerowy poprzedziło otwarcie plenerowej wystawy pod tytułem "Od 23 sierpnia 1939 r. do 22 czerwca 1941 r.: terror i masowe represje w Estonii, na Łotwie, w Polsce, na Litwie, w Mołdawii i na Ukrainie".

Remigijus Černius, dyrektor litewskiego Muzeum Okupacji i Walk o Wolność, autora wystawy mówi: „Kiedy zgromadziliśmy te wszystkie materiały opowiadające o wprowadzeniu wojsk, aneksji, represjach, masowych mordach, zrozumieliśmy, że okupant tak samo zachowywał się w całym regionie”. Nawiązując do wojny na Ukrainie dyrektor wskazał: „Wystawa pokazuje, że nie można zapomnieć historii. Zło potrafi się odrodzić”.  

Wieczorem w Wilnie odbył się koncert upamiętniający 34. rocznicę Szlaku Bałtyckiego. W 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow około 2 milionów osób utworzyło żywy łańcuch o długości ponad 600 km, łączący wszystkie trzy kraje. Bałtycki łańcuch był wyrazem protestu przeciwko ówczesnej sytuacji politycznej Litwy, Łotwy i Estonii wchodzących w skład Związku Radzieckiego.

Na podstawie: wilno.tvp.pl, sybir.bialystok.pl