Polskie szkoły Wilna z szansą na akredytację


Fot. wilnoteka.lt
Rada Samorządu Miasta Wilna podczas posiedzenia, które odbyło się 1 kwietnia, wyraziła zgodę na zmianę statusu Szkoły Średniej im. Wł. Syrokomli. Ta polska szkoła będzie odtąd placówką nie budżetową, lecz pożytku publicznego. Otwiera to drogę do starań o akredytację programu kształcenia średniego. Jako gimnazjum wileńska "Syrokomlówka" - jedna z największych szkół polskich w stolicy - chce realizować program kształcenia w oparciu o wartości chrześcijańskie. Na rozpoczęcie akredytacji czekają również inne polskie szkoły.
Zgodnie z przyjętą w 2011 roku Ustawą o oświacie do 1 września 2015 r. wszystkie szkoły średnie na Litwie muszą przejść proces akredytacji programu kształcenia średniego. Placówki, które nie zdążą się akredytować, zostaną albo podstawówkami albo progimnazjami. O status gimnazjum starają się między innymi działające w Wilnie polskie szkoły: Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli, Szkoła Średnia im. J. Lelewela, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego, Szkoła Średnia Lazdynai i Szkoła Średnia w Grzegorzewie.

W grudniu 2014 r. stołeczny samorząd skierował do Ministerstwa Oświaty i Nauki Litwy wniosek o akredytację programów kształcenia średniego w wymienionych szkołach. "Syrokomlówka" planuje realizować program kształcenia średniego oparty na wartościach chrześcijańskich, Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego i Szkoła Średnia Lazdynai wybrały kierunek artystyczny, Szkoła Średnia im. J. Lelewela chce realizować program kształcenia specjalistycznego o kierunku inżynieryjnym. Polsko-rosyjska szkoła w Grzegorzewie mieści się na obrzeżach stolicy, więc jako tzw. szkoła "peryferyjna" stara się o status "długiego" gimnazjum z klasami od 1 do maturalnej.

Zgodnie z wymogami resortu oświaty, program kształcenia średniego oparty na wartościach chrześcijańskich mogą realizować placówki, które mają status instytucji pożytku publicznego. Decyzja stołecznej Rady, podjęta 1 kwietnia, rozstrzygnęła więc formalności prawne. Szkoła nadal będzie w gestii samorządu, ale już jako instytucja pożytku publicznego. Kolejny krok należy do Ministerstwa Oświaty i Nauki, które musi podjąć decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu akredytacji "Syrokomlówki".

Szansę na akredytację wciąż mają również inne szkoły polskie. Obecnie w stolicy działają trzy gimnazja z polskim językiem nauczania: Gimnazjum im. A. Mickiewicza, Gimnazjum im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego. 

W sejmie złożony został tymczasem projekt poprawek do artykułu 41 Ustawy o oświacie. Grupa posłów proponuje ostateczny termin wdrożenia nowego systemu edukacji przesunąć o trzy lata, do 1 września 2018 roku.

Na podstawie: vilnius.lt, inf.wł.