Pomniki św. Jana Pawła II od Rajdu Katyńskiego na Litwie


Fot. archiwum J. Bartoszewicz
Harcerze Wileńskiego Hufca Maryi im. Pani Ostrobramskiej oraz motocykliści wileńscy Rajdu Katyńskiego wybierają się na najbliższy weekend do Częstochowy, by uczestniczyć w XII Motocyklowym Jasnogórskim Zlocie Gwiaździstym im. Ks. prał. Zdzisława J. Peszkowskiego.
Warto przy tej okazji wspomnieć, że Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński ufundował dwie figury św. Jana Pawła II na pomniki do Trok i Solecznik. Przed kilku tygodniami przedstawiciele Rajdu Katyńskiego, jak również kapelan ks. Hm. Dariusz Stańczyk przekazali jedną figurę świętego Jana Pawła II władzom samorządu rejonu solecznickiego, którą przyjął mer p. Zdzisław Palewicz wraz z delegacją. Natomiast 1 marca, w Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych przekazano drugą figurę do bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach na ręce kustosza ks. prob. Jonasa Varaneckasa. Podczas przekazania byli również obecni przedstawiciele władzy samorządowej z Trok: wice-mer samorządu trockiego p. Maria Pusz, kierownik wydziału turystki i kultury rejonu trockiego p. Karolina Narkiewicz, wicemarszałek Sejmu RL p. Poseł Jarosław Narkiewicz oraz radni i młodzież litewska Sanktuarium M.B. Trockiej.

Figury św. Jana Pawła II zostały dostarczone z Polski, które w darze za posługę kapłańską podczas XIV Rajdu Katyńskiego otrzymał ks. Hm. Dariusz Stańczyk HR od komandora Pana Wiktora Węgrzyna. Kapelan RK zdecydował, że figury muszą być ofiarowane mieszkańcom Solecznik i Trok, gdzie kult świętego Papieża i rozwój religijności wzrasta w tych miastach wielonarodowościowych. Transport figur św. Jana Pawła II z Polski ufundował i dokonał p. Kazimierz Jakubowski z Łukowa wraz z ks. Dariuszem i harcerzami WHM.

Motocykliści z Polski "Rajdu Katyńskiego" ufundowali już kilkanaście takich pomników na Ukrainie i Białorusi. Teraz płyną prośby do komandora RK Wiktora Węgrzyna od chrześcijan z Rosji, do parafii i miast syberyjskich, gdzie jest ogromny szacunek do Papieża Polaka.

Hm. Julia Bartoszewicz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redakcja Wilnoteki nie ponosi odpowiedzialności za treści artykułów nadesłanych.