Poszerzona oferta Muzeum Dziedzictwa Kościoła


Jeden z eksponatów Muzeum Dziedzictwa Kościoła w Wilnie na tablecie, fot. wilnoteka.lt
W Muzeum Dziedzictwa Kościoła w Wilnie wdrożono nowe technologie. Do ekspozycji dodano tablety, z których może skorzystać każdy zwiedzający.
Wszyscy zwiedzający muzeum dzięki komputerom mają możliwość poznania historii muzeum i wystawianych eksponatów. Dzięki filmom, zdjęciom archiwalnym, grom interaktywnym, łamigłówkom zwiedzający mogą poznać historię kościoła św. Michała Archanioła i zespołu architektonicznego klasztoru bernardynów w Wilnie, historię rodu Sapiehów, którzy między innymi ufundowali w 1594 roku kościół św. Michała Archanioła. Do obejrzenia są też zasoby skarbca Katedry Wileńskiej, bardziej zainteresowani mogą zgłębić historię jego odnalezienia w 1985 roku i wiele innych ciekawostek.

Terminale informacyjne umożliwiają także odbycie wirtualnej podróży do miejsc, do których zwiędzającym wstęp jest zabroniony, jak na przykład refektarza czy kuchni klasztornej.

Zwiedzający mogą poznawać historię miejsc i rzeczy także dzięki trzem grom interaktywnym. Dotyczą one kalendarza świętych, dzięki któremu można poznać poszczególnych świętych i ich żywoty, wirtualnych poszukiwań skarbu ukrytego w podziemiach klasztoru bernardynów. Można się zająć układankami tematycznymi o naczyniach liturgicznych i obrazach.

Muzeum Dziedzictwa Kościoła w Wilnie wprowadziło do swej oferty interaktywne zwiedzanie poprzez tablety jako jedno z pierwszych muzeów na Litwie. 

Na podstawie: vilnius.lt