Prof. Krystyna Rutkowska z prestiżową nagrodą Uniwersytetu Warszawskiego


Prof. Krystyna Rutkowska / facebook.com/Lenkijosinstitutas
Prof. dr Krystyna Rutkowska z Uniwersytetu Wileńskiego została laureatką nagrody Uniwersytetu Warszawskiego POLONICUM 2021.

Prof. dr Krystyna Rutkowska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa (Wydział Slawistyki), obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim z zakresu etnolingwistyki porównawczej. We współpracy z Uniwersytetem Warszawskim prowadzi badania gwar polskich na Litwie. Co roku organizuje obozy dialektologiczne na różnych obszarach gwarowych. Od 2008 roku jest członkiem Komisji Dialektologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Pracuje na uniwersytecie od 1986 roku, w Katedrze Polonistyki (Centrum Polonistycznym ) od 1994 roku.

Nagroda Polonicum, której inicjatorem był ówczesny dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego prof. Ryszard Kulesza, jest przyznawana badaczom zagranicznym za wybitne osiągnięcia w krzewieniu języka polskiego oraz wiedzy o polskiej kulturze i historii na świecie. Celem Nagrody jest promowanie kultury polskiej w dziedzinie języka, literatury, kultury, historii i sztuki za granicą.

Nagroda przyznawana jest raz do roku. W myśl regulaminu laureat otrzymuje statuetkę wykonaną z brązu oraz pamiątkowy dyplom. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się w listopadzie podczas obchodów Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

Patronat nad Nagrodą objęli Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Marszałek Senatu RP i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Na podstawie: facebook.com/Lenkijosinstitutas, filpol.flf.vu.lt/pl