Projekt uchwały Sejmu RP w sprawie oświaty na Litwie


Sejm RP, fot. adamgaweda.pl
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli dzisiaj w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej projekt uchwały w sprawie dyskryminacji szkolnictwa polskiego na Litwie. Poniżej pełna treść proponowanej przez posłów uchwały.
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE
DYSKRYMINACJI SZKOLNICTWA POLSKIEGO NA LITWIE

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głęboką dezaprobatę z powodu wprowadzonych przez władze litewskie zmian legislacyjnych dotyczących funkcjonowania polskojęzycznej oświaty w Republice Litewskiej. Przyjęta ustawa oznacza wyraźne pogorszenie sytuacji Polaków na Litwie i pozostaje w rażącej sprzeczności z powszechnie stosowaną w Unii Europejskiej zasadą nieumniejszania praw nabytych przez mniejszości narodowe. Zapisy ustawy należy ocenić jako sprzeczne z zapisami Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych, polsko-litewskiego Traktatu o Przyjaznych Stosunkach i Dobrosąsiedzkiej Współpracy oraz z deklaracjami Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP i Sejmu Republiki Litewskiej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i poparcie Rodakom mieszkającym na Litwie, w szczególności Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, za poświęcenie i zaangażowanie w obronę praw polskiej mniejszości na Wileńszczyźnie. Zebranie ponad 60 tysięcy podpisów osób protestujących na Wileńszczyźnie przeciwko wprowadzaniu tej ustawy jest dobitnym dowodem niezgody Polaków na Litwie na ograniczanie ich prawa do nauki w języku ojczystym - polskim.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do rządu polskiego o podjęcie szybkich i skutecznych działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą dla naszych Rodaków nowe prawo oświatowe na Litwie.  

Na podstawie: Inf.wł.