Przekaz na tablicach informacyjnych Na Starej Rossie w trzech językach


fot. SKOnSR
Bardzo istotnym czynnikiem, który decyduje o fortunności Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą (SKOnSR), jest konsekwentne dążenie do popularyzacji zabytkowej nekropolii wileńskiej, zachowania pamięci osób spoczywających na tym cmentarzu i rozwiązywania problemów dotyczących tego miejsca pamięci wielu pokoleń.Zwróćmy uwagę, że przed dwoma laty organizacja non-profit alarmowała społeczeństwo w sprawie tablic informacyjnych Na Starej Rossie. W październiku ubiegłego roku uruchomione tablice informacyjne spowodowały falę rozbieżności pociągającą za sobą wiele pytań i niejasności.

Pismo wystosowane przez organizację społeczną do samorządu stołecznego dało pozytywny efekt. Urząd miejski zaproponował, by SKOnSR wyznaczył do procesu naprawczego przedstawiciela. Członek Komitetu Dariusz Lewicki objął nadzór nad przebiegiem odnowy tablic oraz wystąpił z kilkoma racjonalnymi propozycjami. Został osiągnięty kompromis i sukces komunikacyjny.

W końcu lipca br. (z niedużym opóźnieniem) Na Starej Rossie zamontowano nowe tablice. Informacja zawiera:
  • imię i nazwisko osoby w języku państwowym;
  • imię i nazwisko osoby w oryginalnej wersji językowej (przede wszystkim w języku polskim) jest podane tak, jak je zapisano na nagrobku;
  • rok urodzenia i śmierci osoby;
  • notka o zawodzie osoby w języku litewskim, angielskim i polskim;
  • opis historii cmentarza Na Rossie i inne wskazówki w języku litewskim, angielskim i polskim.
Warto dodać, że nad sprawdzeniem błędów zarówno ortograficznych, jak i interpunkcyjnych oraz stylistycznych, czuwała członkini SKOnSR Kinga Geben i członek Dariusz Lewicki.

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.