"Magazyn Wileński" - od 25 lat kronika Wileńszczyzny


Okładka jubileuszowego wydania "Magazynu Wileńskiego", fot. wilnoteka.lt/B. Frątczak
W kioskach i polskich księgarniach w Wilnie jest już najnowsze wydanie miesięcznika "Magazyn Wileński". Pierwszy numer pisma ukazał się 25 lat temu, w styczniu 1990 roku. Było to pierwsze kolorowe polskie czasopismo wydawane na Litwie. Od początku podstawowym i najważniejszym tematem dla zespołu redakcyjnego jest życie Polaków na Litwie oraz losy rozsianych po świecie rodaków.
 


Pomysłodawcami "Magazynu Wileńskiego" byli Michał Mackiewicz i Jan Sienkiewicz. Jak mówi obecna redaktor naczelna pisma Helena Ostrowska, "był to czas, kiedy wyczuwało się, że idą zmiany. Związek Sowiecki jeszcze istniał, ale duch wolności już nabierał sił. W powietrzu czuć było jutrzenkę wolności".

Założyciele i dziennikarze "Magazynu Wileńskiego" chcieli stworzyć pierwsze niezależne, kolorowe polskie pismo. Od początku z "Magazynem Wileńskim" związani byli dziennikarze Janina Lisiewicz, Helena Ostrowska, Krystyna Marczyk. Na łamach pisma poruszane były tematy polityczne, społeczne, kulturalne, edukacyjne, były rubryki dla kobiet i dla dzieci. Chodziło o to, żeby każdy czytelnik znalazł coś dla siebie, niezależnie od wieku i płci. Czytelnicy czasami sami proponowali tematy, podpowiadali, o czym warto napisać.

"Początkowo chcieliśmy ogarnąć wszystko, z głównym akcentem na tematy, które w okresie władzy sowieckiej były tematami tabu: odkłamywanie historii, odsłanianie przemilczanych jej kart, zarówno tych odległych i bliższych. Wprowadziliśmy również tematykę religijną. Obecnie staramy się pisać o tym wszystkim, co obecnie interesuje Polaków na Wileńszczyźnie, czym obecnie żyją. Są to oczywiście wydarzenia społeczno-polityczne, kulturalne i oświatowe. Piszemy o naszych zespołach, o tradycjach Wileńszczyzny. Jest w miesięczniku stała rubryka prezentująca sylwetki znanych w Wilnie i na Wileńszczyźnie Polaków, zapoczątkowana przez Janinę Lisiewicz. Od wielu lat Henryk Mażul prowadzi rubrykę "Polak potrafi". W pewnym sensie jesteśmy więc kroniką życia Polaków na Wileńszczyźnie" - w rozmowie z Wilnoteką powiedziała Helena Ostrowska. 

W 1991 roku w redakcji "Magazynu Wileńskiego" zrodził się pomysł powołania Wydawnictwa Polskiego w Wilnie. "Wynikło to z potrzeby chwili, gdyż mieliśmy dobrych dziennikarzy, ale również autorów, poetów, którzy nie mieli możliwości wydania swoich utworów. Jako pierwsze wydane zostały zbiorki poezji poetów wileńskich: Alicji Rybałko, Henryka Mażula, Aleksandra Śnieżki, Jadwigi Bębnowskiej. Nakładem wydawnictwa ukazały się również książki wspomnieniowe, historyczne, przewodniki, ogółem ponad 50 tytułów. Książką, którą najbardziej sobie cenimy, która jest dla nas wyjątkowa jest "Los wilnianina w XX wieku", w której zebrane zostały wspomnienia wilnian, nadesłane na ogłoszony przez redakcję konkurs. Ludzie pisali o swoim życiu, zarówno o trudnych, jak i radosnych chwilach. Poprzez losy poszczególnych osób pokazane zostały losy całej Wileńszczyzny. Nakład tej książki niestety dawno się już wyczerpał" - powiedziała redaktor naczelna "Magazynu Wileńskiego".

Helena Ostrowska jest związana z "Magazynem Wileńskim" od początku. Początkowo łączyła obowiązki w "Magazynie" z pracą w dzienniku "Kurier Wileński". Niektóre tematy, którymi się zajmowała w codziennej gazecie, przeniosła na łamy dwutygodnika, z czasem przekształconego w miesięcznik. Był to między innymi temat polskich przedszkoli, które wówczas zaczęły powstawać, ale również tematy rodziny, sprawy interesujące kobiety. Jak mówi, te dziennikarskie spotkania z osobami nieznanymi szerszej społeczności, skromnymi, ale wielkimi w swej codzienności, ceni sobie najbardziej. "Do dziś pamiętam palmiarkę z Czarnego Boru, która miała piękną, poetycką naturę. Pani z okolic Bujwidz, wypiekająca chleb według dawnych receptur, koronczarka z okolic Landwarowa... Były to zwykłe i zarazem niezwykłe kobiety, bogate duchowo, natchnione. Po takich spotkaniach za każdym razem nachodziła mnie refleksja: jakże bogata jest nasza Wileńszczyzna!" - mówi Helena Ostrowska.

"Magazyn Wileński" ma swoich wiernych czytelników i prenumeratorów nie tylko na Litwie i w Polsce, lecz wszędzie tam, gdzie mieszkają Polacy - wilnianie oraz ich potomkowie.

W jubileuszowym wydaniu miesięcznika "Magazyn Wileński" - nieco innym niż zwykle - zamieszczone zostały życzenia od wiernych czytelników i autorów pisma. 

Redakcja Wilnoteki kolegom z "Magazynu Wileńskiego" życzy wielu nowych pomysłów twórczych, ciekawych i wartościowych artykułów oraz zwiększania się grona wiernych czytelników. 

Na podstawie: Inf.wł.
Wideo: Archiwum Wilnoteki