Rewolucja w podatkach


źródło: dziennik.pl
Rząd chce zlikwidować Numer Identyfikacji Podatkowej dla tych, którzy nie prowadzą własnych firm. Część ekspertów ostrzega, że te zmiany mogą ułatwić oszustwa podatkowe i utrudnić życie pracujący za granicą.
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, nie będą musiały się ubiegać o nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP). W kontaktach z fiskusem będą się posługiwały numerem PESEL.

Likwidacja NIP osób fizycznych jest spełnieniem oczekiwań podatników. Od wielu lat niezrozumiałym rozwiązaniem było posługiwanie się dwoma numerami indywidualnymi dla danej osoby – NIP oraz PESEL. Pomysł natomiast, aby NIP dla pozostałych osób nie był wydawany w formie decyzji administracyjnej, może wydawać się dość dziwny, ponieważ decyzja wydawana jest na podstawie przepisów ordynacji podatkowej.

Zdaniem Andrzeja Nikończyka, doradcy podatkowego, wspólnika w kancelarii KNDP (Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy), używanie różnych numerów przez ten sam podmiot może ułatwić dokonywanie oszustw podatkowych i utrudniać identyfikację nierzetelnych podatników.