Rok 2020 Rokiem Gaona Wileńskiego i Historii Żydów na Litwie


Gaon Wileński, fot. en.wikipedia.org
Rok 2020 Sejm RL ogłosił Rokiem Gaona Wileńskiego i Historii Żydów na Litwie. We czwartek, 10 maja za stosowną uchwałą jednogłośnie opowiedziało się 92 posłów. W 2020 roku przypada 300. rocznica urodzin Gaona Wileńskiego – rabina Eliasza ben Salomona Zalmana.

Dzięki Gaonowi Wileńskiemu (gaon – tytuł honorowy najwybitniejszych uczonych w prawie żydowskim) Wilno w XVIII wieku stało się światowym centrum duchowym Żydów – miastu nadany został tytuł litewskiej Jerozolimy. By zasięgnąć rad u słynącego z unikalnej pamięci, uniwersalnej wiedzy i wyjątkowej erudycji Gaona Wileńskiego (1720–1797), Żydzi przybywali do Wilna z różnych zakątków świata, zgłębiający zaś jego dziedzictwo naukowe przyjeżdżają tu dotychczas. Odwiedzają Państwowe Muzeum Żydowskie im. Gaona Wileńskiego, stają przed jego popiersiem na starówce, chylą czoła przy grobie-mauzoleum na żydowskim cmentarzu w stołecznej dzielnicy Szeszkinia (ul. Sudervės kelias 28).

W sejmowej uchwale stwierdza się, że Żydzi stanowią nieodłączną część społeczeństwa litewskiego od XIV wieku, przedstawiciele tej wspólnoty wnieśli znaczący wkład w rozwój litewskiej państwowości, historii, kultury i nauki. Podkreśla się, że należy pielęgnować ponad 700-letnią historię Żydów na Litwie jako nieodłączną część historii Litwy, troszczyć się o jej upamiętnienie i kontynuowanie.

W uchwale sejm zaznacza również, że pamiętając o Holokauście jako o tragicznym etapie w historii Litwy i czcząc pamięć ofiar, należy informować społeczeństwo o tym okresie.

Planowane jest powołanie komisji ds. obchodów Roku Gaona Wileńskiego i Historii Żydów na Litwie, która miałaby opracować plan obchodów oraz zaplanować środki z budżetu na jego realizację.

Na podstawie: bns.lt, inf. wł.