Sejm: zakaz handlu i reklamy tytoniu w internecie


Fot. tmde.lrv.lt
Litewscy posłowie we wtorek, 30 czerwca, przegłosowali za wprowadzeniem zakazu handlu i reklamy tytoniu w internecie. Zakaz wejdzie w życie 1 listopada bieżącego roku.
Za stosownymi poprawkami do Ustawy o kontroli tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz wyrobów z nimi związanych, których pierwotny wariant zainicjowali konserwatysta Mykolas Majauskas i lider Związku Chłopów i Zielonych Ramūnas Karbauskis, głosowało 80 posłów, 1 – był przeciwko, 9 – wstrzymało się od głosu.

Departament Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu po otrzymaniu zezwolenia z Wileńskiego Okręgowego Sądu Administracyjnego będzie mógł nakazać dostawcom usług internetowych, by niezwłocznie usunęli reklamę wyrobów tytoniowych lub zakazać e-handlu, jak również – anulować możliwość dotarcia do takowej informacji.

Oznacza to, że poprawki jeszcze bardziej zaostrzyły zdalny handel wyrobami tytoniowymi.

Obecnie zabrania się handlu tytoniem w internecie, by nie mogły go nabywać osoby nieletnie, jednakowoż, zdaniem autorów poprawki, część handlowców nie przestrzega tego zapisu.  

Na podstawie: bns.lt