Soleczniki intronizowały Chrystusa Króla


Rada samorządu rejonu Solecznickiego 29 grudnia przyjęła decyzję o intronizacji Chrystusa Króla. Decyzja została przyjęta jednogłośnie.

Litewski portal Delfi.lt donosi, że decyzja ta znajduje swoje uzasadnienie w Jubileuszu Tysiąclecia Litwy oraz w zgodzie hierarchii kościelnej. ”W tym trudnym dla państwa okresie, kiedy świat przeżywa dobrze odczuwalny kryzys, wyjątkowo ważną staje się rola Boga nie tylko w życiu osobistym ludzi, ale i w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym. Każdy z nas jest odpowiedzialny za zachowanie prawdy, pokazanej przez Boga. Wyjątkowo ci, którzy są odpowiedzialni za życie społeczeństwa – nie mogą oni utrzymywać neutralności i  nie mogą zostać obojętni wobec rozpowszechniania tych prawd w społeczeństwie” – twierdzi mer rejonu Solecznickiego Zdzisław Palewicz. 


Zachęca on również inne samorządy by wzięły udział w tej inicjatywie. ”Intronizacja Chrystusa Króla – jego uroczyste ogłoszenie władcą i patronem. Taki akt świadczy, że nie tylko pojedynczy ludzie, ale i całe społeczeństwo wyznaje prawo Chrystusa Króla” – mówi mer. 

Akt intronizacji Chrystusa Króla już w czerwcu ogłosiła rada samorządowa rejonu Wileńskiego. Mer tego rejonu, Maria Rekść tłumaczyła wtedy, że upowszechniając ten akt, samorząd dąży do uniknięcia bolesnych błędów, zagrożeń i niebezpieczeństw.