Spacery historyczno-krajobrazowe na półwyspie Westerplatte z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu


Mat. prom. organizatorów
W ramach przypadającego 20 października br. Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowało spacery historyczno-krajobrazowe na półwyspie Westerplatte. W spacerach wezmą udział uczniowie pomorskich szkół podstawowych oraz osoby dorosłe, w tym gdańscy seniorzy. Przedsięwzięcie jest kolejnym działaniem Muzeum na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej i realizowania zielonych inicjatyw przez instytucję kultury.

Już po raz 6. obchodzony jest Dzień Krajobrazu, którego tegoroczne hasło brzmi: Otwarte krajobrazy. Dzień ten został ustanowiony przez Radę Europy z inicjatywy Polski, a dokładnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Data 20 października została wybrana na pamiątkę podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Główną ideą ustanowienia Dnia Krajobrazu jest przede wszystkim budowanie świadomości społecznej w zakresie wzorcowych praktyk względem krajobrazu, jak i  inspirowanie różnych podmiotów do podejmowania działań na rzecz najwyższej jakości krajobrazów.

W tym roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu edukatorzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przeprowadzą tematyczne spacery historyczno-krajobrazowe na półwyspie Westerplatte. 20 października 2021 r. do udziału w przedsięwzięciu zostały zaproszone grupy szkolne klas 6-8 szkoły podstawowej. Natomiast 23 października br. na spacery na Westerplatte zaproszone zostały osoby dorosłe, zwłaszcza seniorzy, którzy pierwszego października obchodzili swoje święto.

Przygotowane przez Muzeum spacery są zarówno okazją do poznania historii Westerplatte – miejsca symbolicznego początku II wojny światowej, jak i przyjrzenia się znajdującej się tu przyrodzie. Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć m.in.  historyczne ślady widoczne do dziś w drzewostanie, jak i dowiedzą się o walorach przyrodniczych półwyspu, ze szczególnym uwzględnieniem wieku i struktury gatunkowej drzew półwyspu oraz jego ptasich mieszkańców.  Uczestnicy odwiedzą najważniejsze historycznie miejsca i poznają interesujące fakty z przeszłości Westerplatte.

Jak dodaje Ewelina Latoszewska koordynująca działania MIIWŚ na rzecz zielonych inicjatyw, kierownik Działu Prawno-Administracyjnego MIIWŚ: Krajobraz półwyspu jest wyjątkowym przykładem przeobrażeń przyrody w wyniku celowej działalności człowieka. Był to proces rozpoczęty zazielenianiem terenu w celu ochrony jego linii brzegowej, prowadzący do powstania funkcji kuracyjnych. Z kolei wybór tej lokalizacji na siedzibę Wojskowej Składnicy Tranzytowej doprowadził do określonych przeobrażeń – także roślinności, w ramach przygotowań do wojny. Na skutek niemieckich ataków we wrześniu 1939 r. dokonały się fundamentalne zmiany terenu. Powojenna działania takie jak rozbudowa portu oraz nowe zagospodarowanie, znacząco wpłynęły natomiast na kształt samego półwyspu oraz jego przestrzeń.

Bezpłatne spacery odbędą się:

  • 20 października br. (dla grup szkolnych) w godz. 8:45, 10:05, 11:25, 14:00
  • 23 października br. (dla osób dorosłych) w godz. 11:20 i 12:40.
Regulamin spacerów dostępny tu

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji