Spotkanie na Przystanku Historia IPN w Domu Kultury Polskiej w Wilnie


Mat. prom. organizatorów
W ramach Przystanku Historia IPN w dniu 27 marca 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w sali nr 305 odbędzie się promocja książki „Ta nasza wolność. Reportaże historyczne” i spotkanie z autorem Dariuszem Jarosińskim.


Publikacja jest zbiorem ponad sześćdziesięciu reportaży i esejów o losach żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego oraz o ich walce z komunistyczną dyktaturą. Jedne opowieści dotyczą postaci powszechnie znanych, zaś bohaterowie innych zostają dopiero przywracani społecznej pamięci. Autor starał się dotrzeć do ostatnich żyjących Żołnierzy Wyklętych, a ich relacje w miarę możliwości weryfikował i uzupełniał o źródła archiwalne i publikacje historyków. Biogramy części Żołnierzy dotyczą osób pochodzących z Wileńszczyzny.

Niektóre z nich poświęcone są także mało znanym lub zupełnie nieznanym młodzieżowym grupom antykomunistycznym, które działały niedługo po zakończeniu wojny i w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wszystkie one wyraźnie nawiązywały do tradycji Żołnierzy Wyklętych. Również wszystkich bohaterów tej książki – bardziej i mniej znanych – łączy idea wolnej Polski, żaden z nich nie godził się na bezczynność wobec niegodziwości systemu komunistycznego, za co przyszło im zapłacić wysoką cenę.

Dariusz Jarosiński był w latach 80. działaczem opozycji antykomunistycznej oraz wydawcą podziemnego pisma „Echo Mrągowa”. Za swoją działalność był represjonowany przez władze komunistyczne i został wyrzucony z pracy z zakazem wykonywania zwodu. Po 1989 r. pełnił funkcję pierwszego niekomunistycznego burmistrza Mrągowa. Był redaktorem naczelnym czasopisma „Debata. Miesięcznik Regionalny” wychodzącego w Olsztynie. Jest autorem artykułów publikowanych w „Gazecie Polskiej” oraz „Niezależnej Gazecie Polskiej – Nowe Państwo”.Spotkanie na Przystanku Historia IPN

Dom Kultury Polskiej w Wilnie
27 marca 2018 r., godz. 17.00
Wstęp wolny

Data: 
27.03.2018 - 17:00