Sprawa nazwisk idzie do przodu


Rząd litewski sporządził projekt akt prawnych, które pozwoliłyby pisać imię i nazwisko nie tylko literami literami z alfabetu litewskiego, ale i innymi literami alfabetu łacińskiego.
 Jak zaznacza litewska agencja informacyjna BNS, sporządzony projekt ustawy “Pisania Imion I Nazwisk W Dokumentach” przewiduje, że dziecko obywatela obcego państwa, albo sam obcokrajowiec, który otrzyma litewskie obywatelstwo, mógłby miec imię i nazwisko napisane w swoim ojczystym języku. Według projektu, jeśli nazwisko zawiera litery nie łacińskie, będzie ono pisane według wymowy języka litewskiego, literami alfabetu litewskiego.

W preambule tej ustawy jest podkreślone, iz nazwa osobowa jest unikalnym znamieniem tożsamości konkretnej osoby. Zmieniając w dokumentach imię i nazwisko można doprowadzić do złamania prawa człowieka. Może to również sprowadzić na daną osobę wiele problemów. 

O prawo do pisania nazwisk w oryginale walczy polska mniejszość narodowa. Wiele krytyki kierowane jest do obowiązującej ustawy, również przez osoby, które pobrały się z cudzoziemcami.

Obecnie otrzymując dowód osobisty obywatela Litwy, żadne litery nie znajdujące się w alfabecie litewskim, nie są używane. Na przykład “w” zamieniane jest na “v”. Z tego powodu zdarzają się tak absurdalne sytuacje, kiedy małżonkowie i ich dzieci mają różne nazwiska.