Studia pedagogiczne w Wilnie po polsku


Fot. wilnoteka.lt
Od 1 czerwca w ogólnolitewskim systemie Stowarzyszenia Wyższych Uczelni Litwy (LAMA BPO) ruszyła rekrutacja na studia. Jedną z tegorocznych nowości są studia polonistyczne o kierunku pedagogicznym w działającej w Wilnie Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie. Studenci będą mieli możliwość równolegle uzyskać dwie specjalizacje, na przykład nauczyciela języka polskiego i języka angielskiego lub litewskiego.
Kadra pedagogiczna dla szkół polskich na Litwie będzie odtąd kształcona w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego. Jest to nowy ośrodek akademicki powołany w wyniku połączenia trzech uczelni: Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego i Uniwersytetu im. Aleksandra Stulginskisa. W końcu maja w Akademii Oświaty oficjalnie zainaugurowana została działalność Centrum Języka Polskiego i Kultury. Centrum mieści się w budynku uczelni przy ul. Ševčenkos 31.

„Mam nadzieję, że to, co będziemy robić, będzie kontynuacją tego, co robiliśmy przez bez mała 60 lat: nadal będziemy kształcić nauczycieli, nadal będziemy prowadzić badania nad językiem, nad literaturą, ale też takie, które przydałyby się w szkołach, żeby polepszyć wyniki nauczania” – powiedziała Wilnotece doc. dr Henryka Sokołowska, kierownik Centrum Języka Polskiego i Kultury w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie (dawniej – Wileński Instytut Pedagogiczny) do 1992 r. studenci mieli możliwość jednoczesnego zdobycia dwóch specjalizacji, oprócz polonisty – nauczyciela historii, biologii, klas początkowych. Było to rozwiązanie korzystne dla młodzieży, ale też ogólnie dla systemu szkolnictwa polskiego na Litwie. 

Ta dobra praktyka zostanie przywrócona. W działającej w Wilnie Akademii Oświaty UWW można będzie jednocześnie uzyskać specjalizację anglisty i polonisty lub lituanisty i polonisty. Będzie też możliwość studiowania nauczania przedszkolnego i nauczania początkowego z modułem języka polskiego.Zaletą studiów w Akademii Oświaty UWW, jak zaznaczyła Henryka Sokołowska, jest nie tylko możliwość jednoczesnego uzyskania podwójnej kwalifikacji nauczycielskiej – na Uniwersytecie Witolda Wielkiego wszyscy studenci mają rozszerzone nauczanie języka angielskiego.Centrum Języka Polskiego i Kultury w Akademii Oświaty Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie – tak jak kiedyś polonistyka na LUE – będzie utrzymywało ścisły kontakt ze szkołami polskimi, studenci będą odbywali praktyki pedagogiczne.

„Jest to nasze oczko w głowie, to, dlaczego istniejemy, dlaczego pracujemy. Chcemy być jak najbliżej szkół, starać się, żeby szkoły polskie tutaj, u nas na Wileńszczyźnie nie ustępowały pod względem jakości. Zależy nam, żeby nauczyciel był dobry, uczniowie chętnie szli do szkoły, a wyniki cieszyły” – powiedziała doc. dr Henryka Sokołowska.

Rekrutacja na studia na uczelniach litewskich, a więc również w Akademii Oświaty UWW, rozpoczęła się 1 czerwca. 

 

Szczegółowe informacje na temat studiów pedagogicznych są na stronie internetowej Akademii Oświaty svietimas.vdu.lt

Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz